Limita Lunde årets by:Larmer

Lunde fikk prisen under åpningen av festivalen torsdag.