Priser og stipend til Bergens kulturliv

Bergen kommune delte nylig ut priser og stipend for nær 4 millioner kroner til byens kunstnere og kulturarbeidere.

Disse har fått Statens kunstnerstipend for 2018

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter har delt ut 882 stipend.