– Ikke et budsjett for musikken. – Ikke et budsjett for det frie feltet.

Lubna Jafferys forslag til budsjett blir et kulturbudsjett uten musikkløft. Det mener flere av musikkens interesseorganisasjoner, som også har retta inn argumentasjonen sin sterkt preget av prisvekst.