Kan korps brukes til integrering?

Ja, svarer ny masteroppgave, om kontingenten er lav nok, foreldrene får vite hva korpset gjør og kravene til dugnad lempes på.