I dag argumenterer Oslo-Filharmonien mot Tono i Høyesterett

Uenige om beregning av det vederlag som skal betales etter konserter.

Helt Hætta over musikkrettigheter

Råderett over egen kulturarv er et område der samer har blitt utsatt for systematisk diskriminering i en årrekke. Historien om «Sámiid Ædnan» illustrerer hvordan kommersielle aktører kan forsyne seg av urfolks eiendom – og det med loven på sin side, skriver Minja Mitrovic, stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo.

Strid mellom Tono og arrangører til Høyesterett

Uenige om beregning av det vederlag som skal betales etter konserter.

Åpent brev om Åndsverkloven

Klasserommene er ikke private arenaer – fri bruk av åndsverk i undervisning bryter med grunnleggende rettigheter, skriver flere kunstnerorganisasjoner.

Ny runde om retten til rimelig vederlag

Forslaget om ny åndsverklov skal mandag igjen behandles i Stortinget. NKF ønsker deler av forslaget ut på ny høringsrunde.

– Stor maktforskyvning

Forslaget til ny åndsverklov innebærer en stor maktforskyvning mellom oppdragsgivere og opphavere i oppdragsgivernes favør, hevder Norsk Komponistforening.

Fortsatt lov å ligne?

Kan frikjennelsen i Stairway to Heaven-saken være et tegn på at plagiatjusen er på vei opp av grøfta? Det må være lov å håpe, ikke minst på vegne av mer rimelige tyverianklager.