Anders Sandvigs museumspris for 2016 til Camilla Granlien og Mari Skeie Ljones

Folkesangeren og folkemusikeren deler prisen, men vinner den på selvstendig grunnlag.