Innspill til Kulturdepartementets korstrategi

Bredden i kor-Norge må styrkes parallelt med topp-satsingen, skriver president Stein T. B. Høyer i Norges Korforbund