Strømmetjenester kan gi kjønnsbobler

Algoritmene styrer hva som presenteres, også utfra kjønnede forventninger til brukerens smak.

Store data forutser fremtiden

Algoritmer og datainnsamling var buzz-ordene under Musikkindustriens dag forrige fredag. Men gjør industrien seg nytte av dataene?