Dextra Musica gir 200.000 kr. til Valdres sommersymfoni

Partene inngår en treårig avtale.

De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga

Cellisten fra Oslo ble valgt av vinner av Lindemanprisen; Alf Richard Kraggerud.

Lindemanprisen til Alf Richard Kraggerud

Prispengene gir Kraggerud videre til unge talenter gjennom å opprette et juniorstipend sammen med Lindemans Legat.