– Feil om norske orkestre og bestillingsverk

Oslo-Filharmonien viser eksempler på gjenbruk av norsk, ny musikk.