Æres-Buddy til musiker og pedagog Torgrim Sollid

Norsk jazzmiljø har lenge ønsket at Torgrim Sollids innsats skulle hedres. – Med en lang rekke musikere og kolleger i ryggen, som alle har sendt inn sterke anbefalinger og varmende ord om din posisjon og betydning, tildeles du nå en Æres-Buddy, sa styreleder i Norsk jazzforum ved overrekkelsen.