Siste runde i norsk rett i vederlagskonflikt

Høyesterett skal avgjøre om andre inntekter enn billetter kan tas med når TONO krever konsertvederlag.