Hedres for programprofil

Nasjonal jazzscene mottar europeisk jazzpris for «Adventurous Programming».