Vil opprette Musikkbruket

– Rikskonsertene fikk kritikk blant annet for å være en topptung organisasjon. Men i fraværet av en samlende aktør for musikkfeltet, pekes det på vår modell, sier Ådne Sekkelsten i Scenekunstbruket.

Diskurskampen som splitter DKS-diskusjonen

– Skal DKS ha en verdi for skolene, så må man snakke om hva den verdien er, sier kultursjef i Vestfold, Else Blom og etterlyser en innholdsdebatt rundt DKS. Fungerende direktør Ådne Sekkelsten forsikrer om at den blir tatt på alvor i den nye Kulturtanken.