Frist
01/08/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Borealis presenterer et utfordrende kunstnerisk program gjennom en årlig internasjonal festival for eksperimentell musikk, og tilhørende aktivitet gjennom hele året. Festivalen så dagens lys i 2004 og presenterer grensesprengende musikk og kunst fra Bergen, Norge og hele verden, gjennom konserter, samtaler, forestillinger, utstillinger, filmprogram, installasjoner, radiokunst, familiearrangementer og workshops.

Borealis skal være et sted for nye erfaringer, hvor et mangfoldig publikum føler seg velkommen. Borealis skal bringe verden til Bergen, og norske utøvere og kunstneriske prosjekter til verden. Borealis har lenge fokusert og jobbet hardt for å representere det samfunnet vi lever i, både på, foran og bak scenen, ved å ta bevisste valg om kjønnsbalanse og etnisk mangfold. Organisasjonen og vårt virke skal reflektere vår grunnleggende etiske bevissthet om mangfold, inkludering, sosial likhet og bærekraft.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Produksjonsansvarlig

Borealis – en festival for eksperimentell musikk

Borealis ser etter produksjonsansvarlig i fast stilling

 • Fast ansettelse
 • 80%-stilling
 • Pensjonsordning

Borealis søker nå en produksjonsansvarlig som vil ha hovedansvar for planlegging og avvikling av alle arrangementer under festivalen og helårs-arrangementer. Den produksjonsansvarlige vil inngå i festivalens kjernestab. Som produksjonsansvarlig vil man ha ansvar for fremdrift, utvikling og gjennomføring av Borealis sitt kunstneriske program og prosjekter, i tett samarbeid med kunstnerisk og daglig leder, og resten av staben. Man skal bidra til at Borealis sine verdier og kunstneriske visjoner ivaretas, og at festivalen presenterer prosjekter med høy grad av profesjonalitet og imøtekommenhet fra første idémøte til nedrigg og evaluering.

Borealis har en fast kjernestab gjennom året, og en utvidet festivalstab i perioden fra november og frem til festival i mars, i tillegg til rundt 100 frivillige under festivalen. Stillingen som produksjonsansvarlig inngår i kjernestaben. Den produksjonsansvarlige vil ha lederansvar for deler av festivalstaben som kommer inn i forbindelse med avvikling av festivalen.

Arbeidshverdagen vil være variert og utfordrende, og krever både selvstendighet, nøyaktighet, effektivitet, initiativ og samarbeidsevne. Du må ha interesse og forståelse for musikken og kunsten vi presenterer, og ha erfaring med produksjon, gjerne fra arenaer som presenterer ulike musikk- og kunstuttrykk eller fra det frie feltet. Du må kunne innta en aktiv rolle og ta ansvar for fremdrift av både kunstneriske og praktiske prosjekter.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk, og du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i minst ett av disse språkene.

Arbeidssted er Bergen, og kveld- og helgearbeid vil forekomme.

ARBEIDSOPPGAVER

Som produksjonsansvarlig må man løse ulike og varierte oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arrangementer og ansvarsområder, i tett samarbeid med kunstnere, utøvere, samarbeidspartnere, leverandører, arenaer, kjernestaben og øvrige ansatte.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til oppgaver som:

 • Utvikling av prosjekter i tett samarbeid med kunstnerisk leder og kunstnere/musikkskapere
 • Innhenting av teknisk informasjon og behov fra kunstnere, og kontakt med og bestilling fra teknisk leverandør
 • Forvaltning av Borealis sitt utstyr og lagerbeholdning
 • Planlegging og oppsett av prøve- og kjøreplaner
 • Reisebestilling
 • Kartlegging og videreformidling av frivilligbehov
 • Kartlegging og organisering av festivalens transport & logistikkbehov
 • Praktisk gjennomføring av arrangementer
 • Videreutvikling av digitalt produksjonsverktøy
 • Lede og lære opp deler av festivalstaben i produksjonsarbeid og avvikling
 • Ansvar for prosjektbudsjetter og innhenting av pristilbud
 • Deltagelse i offentlige debatter og samtaler når relevant og hvis vedkommende er komfortabel med det

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

Borealis ønsker å være en arbeidsplass som ser og utnytter potensialet i den enkelte ansatte, og arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil tilpasses den beste kandidaten. Personlig egnethet kan veie opp for formell kompetanse, og andre kvalifikasjoner enn nedenstående:

 • Bred kulturfaglig kompetanse og interesse for eksperimentell musikk, sceneproduksjon og ulike kulturuttrykk
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og med øye for detaljer
 • God simultankapasitet/multi-tasking og evne til å sikre fremdrift
 • Erfaring som kulturprodusent, teknisk produsent eller konsertarrangør
 • God teknisk forståelse for lyd, lys og scene
 • Gode datakunnskaper og fortrolig med bruk av digitale verktøy
 • Positiv og løsningsorientert lagspiller
 • Kjennskap til AV-produksjon og streaming er en fordel

Søker må kjenne seg igjen i våre kjerneverdier: raus, nysgjerrig og utfordrende. Borealis ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsvariasjon og kulturell- og etnisk bakgrunn, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke!

VI TILBYR

 • En variert arbeidsdag med meningsfylte og utfordrende oppgaver
 • Et sosialt og godt arbeidsmiljø med gode kolleger innen et spennende arbeidsfelt
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Pensjonsordning

ANSETTELSESFORM OG STILLINGSPROSENT

Det lyses ut en 80%-stilling . Angi gjerne i søknaden dersom du ønsker en annen stillingsprosent. Stillingen fordrer fleksibilitet. I forkant av festivalen, fra januar til mars hvert år jobbes det 100%, mens resten av året reduseres timetallet tilsvarende samlet 80%.

PRAKTISK INFORMASJON

Søknadsfrist: 1. August 2024 kl. 12
Intervju: uke 32
Ønsket tiltredelse: september 2024 eller så snart som mulig
Vennligst fyll ut søknadskjema og legg ved søknadsbrev og CV
Lenke søknadsskjema

Kontaktperson for spørsmål om utlysningen:
Agnes Hvizdalek – daglig leder | 45685370 | agnes@borealisfestival.no

Frist
01/08/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Borealis presenterer et utfordrende kunstnerisk program gjennom en årlig internasjonal festival for eksperimentell musikk, og tilhørende aktivitet gjennom hele året. Festivalen så dagens lys i 2004 og presenterer grensesprengende musikk og kunst fra Bergen, Norge og hele verden, gjennom konserter, samtaler, forestillinger, utstillinger, filmprogram, installasjoner, radiokunst, familiearrangementer og workshops.

Borealis skal være et sted for nye erfaringer, hvor et mangfoldig publikum føler seg velkommen. Borealis skal bringe verden til Bergen, og norske utøvere og kunstneriske prosjekter til verden. Borealis har lenge fokusert og jobbet hardt for å representere det samfunnet vi lever i, både på, foran og bak scenen, ved å ta bevisste valg om kjønnsbalanse og etnisk mangfold. Organisasjonen og vårt virke skal reflektere vår grunnleggende etiske bevissthet om mangfold, inkludering, sosial likhet og bærekraft.