Frist
21/07/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk.



Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Forsker i musikkterapi

Norges musikkhøgskole (NMH)

Stillingens omfang, fagområde og plassering

Stillingen er en 100 prosent prosjektbasert stilling for perioden 1. september 2024 til 31. august 2026. Stillingens fagområde er musikkterapi, med demens og korsang som spesialfelt.

Stillingen er tilknyttet Centre for Research in Music and Health (CREMAH) sin forskergruppe innen musikkterapi og demens. Den som ansettes rapporterer til CREMAHs leder, professor Karette Stensæth.

 

Bakgrunn for stillingen

Stillingen inngår i et forsknings- og utviklingsprosjekt innen demenskor-satsningen som er et samarbeid mellom NMH og Oslo kommune, med oppstart 1. september 2024. Prosjektet ble utviklet etter initiativ fra CREMAH ved leder, professor Karette Stensæth.

Forskningen involverer to parallelle studier, som i sum har som mål å gi mer sikker kunnskap om hva som gir eventuell helsegevinst og om hva som skal til for å skape gode og varige tilbud for flest mulig som har glede og nytte av demenskortilbud. Disse studiene er:

En kvantitativ studie, der vi gjennomfører standardiserte helse- og livskvalitetsmålinger hos koristene med demens. Vi vil replikere pilotstudien CREMAHs forskerteam gjennomførte innen musikkterapi og demens i NRKs dokumentarserie Demenskoret (dvs. studien “Kor, demens og livskvalitet” https://doi.org/10.69625/318192.HBVZ3091)

I denne studien ble det brukt standardiserte skjemabaserte målinger på adferdsmessige og psykologiske symptomer på demens (uro, forvirring, hallusinasjoner, bl.a.), depresjon, apati, livskvalitet og humør. I Demenskor-Oslo 24-26 skal studien utvides, gjennomføres med en kontrollgruppe og involvere noen nye målinger med pårørende.

En kvalitativ parallellstudie på oppstart og gjennomføring av tiltaket og på subjektive opplevelser blant deltakere. Til denne delen vil det bli gjennomført dybdeintervjuer med korister, pårørende, korledere og frivillige.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Ansvarsområde involver ledelse av prosjektet sammen med en annen forsker i CREMAH. Arbeidsoppgaver omfatter å lede planlegging og gjennomføring av forskningsdelen i prosjektet, herunder lede arbeid med forskningsdesign, rekruttering av prosjektdeltakere, dataanalyser og publisering av resultater. Et annet ansvarsområde er formidling og rapportering av prosjektets prosess til senterleder og rette kommunekontakt(er). Forsker vil dernest ha ansvar for prosjektets kurskomponent. Dette kan innebære å lede utviklingen av en kursmanual og gjennomføringen av selve kursingen av deltakerne.

 

Kvalifikasjoner

Gjennom søknad og vedlegg skal søkeren dokumentere

  • Mastergrad i musikkterapi, gjerne med masteroppgavearbeid med eldrehelsetematikk
  • Erfaring med forskningsarbeid og -samarbeid innen musikkterapi og demens
  • Erfaring med ledelse innen tiltak og/eller oppdrag med musikk, sang og eldrehelse
  • Praksiserfaring innen musikkterapi med eldre og/eller personer med demens

Det er videre ønskelig med:

  • Publiseringsarbeid innen musikkterapi og demens
  • Erfaring fra deltagelse i nettverksarbeid innen musikk(terapi) og eldrehelse
  • Erfaring med arrangering og gjennomføring av demenskor-kurs eller lignende kurs
  • Erfaring med ulike typer formidlingsarbeid innen musikkterapi og eldrehelse

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, inkludert god evne til dialog med personer i sårbare livssituasjoner og andre samarbeidspartnere i et prosjekt som dette (både i kommunen og i akademia).

 

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Stillingen lønnes etter hovedtariffavtalene i staten som forsker i stillingskode 1108 med startlønn mellom 615 700 og 708 000 kroner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 prosent i lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25 andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Karette Stensæth, tlf. 94 84 46 48, e-post karette.a.stensaeth@nmh.no

 

Søknadsfrist

Søknad med CV, attester og vitnemål må leveres elektronisk via www.jobbnorge.no senest 21.07.2024 CET.

Frist
21/07/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk.