Frist
21/04/2024

Søknad leveres
elin@toneheim.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Toneheim Folkehøgskole ligger på gamle Vang prestegård ca. 3 km. fra Hamar sentrum. Toneheim er en frilynt folkehøgskole med et bredt tilbud innen praktiske og teoretiske musikkfag, og har ca. 50 ansatte. Hovedkurset har hvert år ca. 160 elever innen sjangrene klassisk musikk, jazz og folkemusikk. I skoleåret bor elevene i skolens internat. Om sommeren huser skolen en rekke kurs, møter og konferanser.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Folkehøgskolelærer – akkompagnatør

Toneheim Folkehøgskole

Toneheim Folkehøgskole har ledig 80% stilling for folkehøgskolelærer/akkompagnatør fra 1. august 2024.

Vi søker en høyt utdannet og allsidig pianist, med solid erfaring i å akkompagnere forskjellige instrumentgrupper og ulike stilarter. Vedkommende må ha gode kunnskaper i primavistaspill, gode samarbeidsevner og et ønske om å jobbe i et variert og hektisk folkehøgskolemiljø.

Til stillingen ligger ulike undervisningsoppgaver, deltakelse i møter og planleggingsarbeid samt prosjekter av større eller mindre omfang. Stillingen er tillagt sosialpedagogisk arbeid med blant annet tilsyn i internatet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter utdanning og ansiennitet i henhold til Landsoverenskomst for utdanning mellom organisasjonene og Virke. Pliktig innmelding i Statens Pensjonskasse. Tilsetting, retter og plikter i henhold til lov og forskrifter for folkehøgskolen, samt til enhver tid gjeldende reglementer, instrukser og avtaler. Intervju og prøvespill/akkompagnering må påregnes.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til:
Assisterende rektor Thomas Nilssen på tlf. 625 40 500.

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester sendes på e-post til:

Toneheim Folkehøgskole
v/rektor Elin Evenrud
til elin@toneheim.no

Merk med “Søknad akkompagnatør”

Frist
21/04/2024

Søknad leveres
elin@toneheim.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Toneheim Folkehøgskole ligger på gamle Vang prestegård ca. 3 km. fra Hamar sentrum. Toneheim er en frilynt folkehøgskole med et bredt tilbud innen praktiske og teoretiske musikkfag, og har ca. 50 ansatte. Hovedkurset har hvert år ca. 160 elever innen sjangrene klassisk musikk, jazz og folkemusikk. I skoleåret bor elevene i skolens internat. Om sommeren huser skolen en rekke kurs, møter og konferanser.