Frist
08/04/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt har i over 90 år preget norsk musikkliv og drives av en privat stiftelse med offentlig støtte. Med sin kontinentale struktur og sine oppsiktsvekkende resultater har Barratt Due en unik posisjon i norsk musikkliv.

Barratt Due er i dag internasjonalt ledende innen talentutvikling og er i sterk vekst. Skolen har over 600 elever og studenter fordelt på 3 avdelinger; Musikkskolen& Musikk på Majorstuen skole, Unge Talenter og Høyskolen. I tillegg kommer de nye virksomhetsområdene Senter for talentutvikling Barratt Due og mentorprogrammet Crescendo. Barn, unge og studenter undervises under ett og samme tak, i samsvar med grunnleggernes motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodium».

Musikkskolen Barratt Due har underavdelingene Musikklek, Instrumentalundervisningen 6-9 år, Orkesterplass og Musikk på Majorstuen skole. Våre lærere er utøvere på høyt nivå og erfarne pedagoger med kompetanse i fordypning fra nybegynneropplæring, grunnskolealder, videregående skoles alder og på høyskolenivå. Vi kan love en givende arbeidsplass hvor elevens utvikling og kvalitet i undervisningen er høyt verdsatt og gitt gode vekstvilkår.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Undervisnings-konsulent

Musikk på Majorstuen – Barratt Due

Fast 100% stilling

Er du en ryddig og organisert person, som mestrer både selvstendig arbeid og samarbeid i team? Som ansvarlig for den daglige driften av Musikk på Majorstuen, vil du også få muligheten til å støtte utviklingen i samarbeid med lærere fra Barratt Due musikkkinstitutt og Majorstuen skole. Vi søker en person som kan håndtere både små praktiske detaljer og bidra til de store linjene ut fra rollens ansvarsområde. Du vil spille en sentral rolle i å fremme samarbeidet og koordineringen mellom Barratt Due og Majorstuen, derfor er det en fordel å trives godt sammen med forskjellige personer.

Vi har nylig gjennomført en organisasjonsendring som har resultert i at alle våre musikktilbud for unge er samlet under én avdeling, U19 Barratt Due. Dette inkluderer Musikk på Majorstuen. Barratt Due befinner seg i en periode med spennende endringer, og søker en engasjert person som ønsker å bidra til lærernes arbeidshverdag og at våre elever når sine mål på best mulig måte. Vi er opptatt av godt samarbeid, felles problemløsning og utvikling av både våre ansatte og instituttet vårt. Mens vi sikrer at den daglige driften går smidig, ser vi også frem til feiringen av Barratt Dues 100 års-jubileum i 2027, hvor vi planlegger en spektakulær feiring med en rekke konserter og aktiviteter. Høres ikke dette interessant ut?

Ditt hovedansvarsområde vil være knyttet til Musikk på Majorstuen skole, hvor du vil rapportere til lederen for U19 Barratt Due.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Holde deg oppdatert på planer og styringsdokumenter for Barratt Due, Majorstuen skole, lov og forskrift
 • Lage timeplan i samarbeid med Barratt Dues lærere og timeplannasvarlig ved Majorstuen skole
 • Planlegge og gjennomføre avdelingens huskonserter, konserter og prosjekter i samarbeid med seksjonsledere og lærere
 • Delta i Barratt Dues produksjonsteam og samarbeide om prosjekter på tvers av avdelinger og med eksterne samarbeidsparter
 • Skaffe lærere til prosjekter og vikar ved sykdom, og føre timelister
 • Praktisk arbeid i forbindelse med rekruttering og elevopptak

Kvalifikasjoner vi ønsker fra deg:

 • Pedagogisk kompetanse og erfaring fra talentutvikling innen instrumentalopplæring og erfaring med grunnskolesamarbeid er en fordel
 • Svært god kjennskap til Microsoft 365 med Word, Excel, Outlook og PowerPoint, og evne til å lære nye fagsystemer som f.eks. timeplansystemet Asimut
 • Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk, og gode engelskkunnskaper

Vi tilbyr:

 • En hyggelig arbeidsplass der du får muligheten til å påvirke prosesser og være med på å støtte undervisningskvaliteten i et av landets mest anerkjente musikkutdanningsmiljøer
 • Et miljø der man blir tatt på alvor, får påvirke og utvikle seg både faglig og personlig
 • Et miljø der kreativiteten får leve, fylt med musikk, konserter, hyggelige folk, og god kontakt mellom ledelse, ansatte og studenter/elever
 • Et miljø der mangfold er en styrke! Medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner og livserfaring gir viktige perspektiver som bidrar til bedre oppgaveløsning
 • Vi har også gode forsikrings- og pensjonsbetingelser og lønner etter Barratt Due musikkinstitutts gjeldende avtaleverk

Arbeidssted: Majorstuen skole, med noen arbeidsoppgaver i Barratt Dues lokaler.

Arbeidstid: Mandag til fredag 08-16, med noen aktiviteter som kan forekomme på ettermiddager, kvelder og helger. Du vil være tilgjengelig utenom fast arbeidstid for å hjelpe med å skaffe vikar for syke lærere. Arbeidstiden gjennomsnittsberegnes, du fører timeregnskap og får avspasering etter avtale.

Synes du stillingen høres spennende ut? Svar på spørsmålene i søknaden, legg ved CV og skriv en kort motivasjonstekst som forteller hvem du er og hva du kan bidra med!

Lurer du på noe? Kontakt Liv Andersen på tlf 909 31 012.

Frist
08/04/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Barratt Due musikkinstitutt har i over 90 år preget norsk musikkliv og drives av en privat stiftelse med offentlig støtte. Med sin kontinentale struktur og sine oppsiktsvekkende resultater har Barratt Due en unik posisjon i norsk musikkliv.

Barratt Due er i dag internasjonalt ledende innen talentutvikling og er i sterk vekst. Skolen har over 600 elever og studenter fordelt på 3 avdelinger; Musikkskolen& Musikk på Majorstuen skole, Unge Talenter og Høyskolen. I tillegg kommer de nye virksomhetsområdene Senter for talentutvikling Barratt Due og mentorprogrammet Crescendo. Barn, unge og studenter undervises under ett og samme tak, i samsvar med grunnleggernes motto «Fra musikkbarnehage til konsertpodium».

Musikkskolen Barratt Due har underavdelingene Musikklek, Instrumentalundervisningen 6-9 år, Orkesterplass og Musikk på Majorstuen skole. Våre lærere er utøvere på høyt nivå og erfarne pedagoger med kompetanse i fordypning fra nybegynneropplæring, grunnskolealder, videregående skoles alder og på høyskolenivå. Vi kan love en givende arbeidsplass hvor elevens utvikling og kvalitet i undervisningen er høyt verdsatt og gitt gode vekstvilkår.