Frist
15/01/2024

Søknad leveres
folkemusikkveka@gmail.com

Område
Viken

Stillingstype
Privat
Stiftelse
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Folkemusikkveka er Noregs eldste folkemusikkfestival, og har sidan 1976 gitt publikum det beste av norsk og nordisk folkemusikk, frå store konsert- og danseproduksjonar, til intime konsertar.
Folkemusikkveka blir arrangert kvart år i mai, Ål i Hallingdal.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Dagleg leiar for Folkemusikkveka

Folkemusikkveka

Folkemusikkveka søkjer no dagleg leiar frå og med juni 2024.


Ansvarsområde/ arbeidsoppgåver:
Dagleg drift av festivalen og rapportering til styret
– Planlegging og gjennomføring av arrangement
– Økonomiansvar og administrativt arbeid
– Kontakt med utøvarar, sponsorar og samarbeidspartnarar
– Marknadsplanlegging, marknadsføring og profilering av festivalen

Kvalifikasjonar:

– Relevant erfaring og/eller utdanning innanfor kulturleiing
– Erfaring med, og kjennskap til kultur- og arrangementsproduksjon
–  God kjennskap til norsk folkemusikk og folkedans
– Evne til å jobbe sjølvstendig
– Gode skriftleg og munnleg framstillingsevne, helst på nynorsk

Personlege eigenskapar:
– Initiativrik, positiv og strukturert
– Trivast med både å samarbeide og å leie
– Fleksibel med omsyn til arbeidstider og arbeidsoppgåver


Søknadsfrist:
15. januar 2024.

Oppstart: 1. juni 2024 eller tidlegare (etter avtale).
Omfang: 70 %. Løn etter avtale.
Tilsetting på åremål (3 år med moglegheit til forlenging).

Vi ber om at CV vert vedlagt søknaden.

Søknad sendast pr. e-post til:
folkemusikkveka@gmail.com

Spørsmål om stillinga kan rettast til:
Styreleiar Solfrid Nestegard Gjeldokk,
tlf: 415 52 655, e-post: solfrid.gjeldokk@gmail.com

 

Frist
15/01/2024

Søknad leveres
folkemusikkveka@gmail.com

Område
Viken

Stillingstype
Privat
Stiftelse
Åremål
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Folkemusikkveka er Noregs eldste folkemusikkfestival, og har sidan 1976 gitt publikum det beste av norsk og nordisk folkemusikk, frå store konsert- og danseproduksjonar, til intime konsertar.
Folkemusikkveka blir arrangert kvart år i mai, Ål i Hallingdal.