Frist
31/12/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kilden teater og konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av samfunnsengasjement gjennom Kilden Dialog og Kilden Digital. I samspill med hverandre representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon, som også er et av landets største hus for scenekunst og musikk. Nesten 180 000 publikummere opplever hvert år rundt 800 konserter, forestillinger og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerer ca. 240 årsverk og 26 nasjonaliteter.Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Orkestersjef

Kilden teater og konserthus

Spennende lederstilling i Kristiansand Symfoniorkester

Kilden et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Virksomheten rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av den sosiale siden av samfunnsoppdraget gjennom Kilden Dialog og Digital.

Kristiansand Symfoniorkester (KSO) er et av Norges syv profesjonelle symfoniorkestre, og består av 67 heltidsansatte musikere samt administrasjon. KSO er et vitalt ensemble i sterk utvikling og har ansatte fra 17 ulike nasjoner. Sjefdirigent er Julian Rachlin, og første gjestedirigent er Tabita Berglund. Orkesteret har en variert programprofil, med abonnementsserier, barne- og familiekonserter, så vel som cross-over-, outreach- og kammerproduksjoner. KSO ønsker å være et orkester som er en naturlig del av livet til flest mulige mennesker i regionen.

I samspill med hverandre representerer de ulike avdelingene i Kilden et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon som er et av landets største hus for scenekunst og musikk. Nesten 180 000 publikummere opplever hvert år rundt 800 konserter, forestillinger og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerer ca. 240 årsverk og nærmere 30 nasjonaliteter.

Stillingen rapporterer til orkesterdirektøren. KSOs administrasjon består for øvrig av en programsjef, to orkesterregissører og en notebibliotekar. Ut over dette trekker orkesteret veksler på Kildens ulike produsent- og støttefunksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av KSOs aktiviteter, i nært samarbeid med resten av administrasjonen i KSO
 • Tett samarbeid med orkesterdirektør og tillitsvalgte
 • Personaloppfølging, i samarbeid med Kildens HR-seksjon
 • Økonomioppfølging
 • Øvrig daglig drift

Du vil bli involvert i å fordele arbeidsoppgaver og ansvarsområder i KSO-administrasjonen, slik at vi sikrer at alles kompetanse og erfaring blir ivaretatt på best mulig vis.

Kvalifikasjoner

 • Engasjement for kulturinstitusjonenes betydning i samfunnet
 • Evne og vilje til å forstå arbeidshverdagen til en musiker
 • Solid ledererfaring, gjerne fra å lede medarbeidere med høy fagkompetanse
 • Brenner for ledelse, og for å legge til rette for at mennesker får utviklet seg i jobben
 • Administrativ erfaring

Det vil være en fordel om du har:

 • Erfaring fra tilsvarende roller
 • Kjennskap til symfoniorkester
 • Kjennskap til større kulturinstitusjoner
 • Høyere utdanning (relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette)

Personlige egenskaper

 • Trygg på deg selv
 • Entusiastisk og har pågangsmot
 • Nysgjerrig og åpen for andres synspunkter
 • Evne til å skille det vesentlige fra det uvesentlige
 • Blikk for å fange opp mulige utfordringer tidlig
 • Erfaring med og evne til å stå i vanskelige situasjoner på en klok måte
 • En god lytter
 • Systematisk i måten du jobber på
 • Gode samarbeidsevner, og får energi av å finne de gode løsningene sammen med andre
 • Gjennomføringskraft og evne til å fullføre
 • Positiv og omgjengelig person som trives i andres selskap
 • God til å kommunisere, også med mennesker som er annerledes enn deg selv
 • Øye for helheten, det overordnede og hvem vi er til for
 • Forståelse for viktigheten av godt partssamarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Ansattgoder

Kontaktinformasjon

Pål Svendsberget
Direktør Kristiansand Symfoniorkester
Telefon:93043837
E-post:paal.svendsberget@kilden.com

Odd Jarle Larsen
HR-sjef
Telefon:95871755
E-post:odd.jarle.larsen@kilden.com

Søkerliste:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Kilden kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Frist
31/12/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kilden teater og konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av samfunnsengasjement gjennom Kilden Dialog og Kilden Digital. I samspill med hverandre representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon, som også er et av landets største hus for scenekunst og musikk. Nesten 180 000 publikummere opplever hvert år rundt 800 konserter, forestillinger og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerer ca. 240 årsverk og 26 nasjonaliteter.