Frist
03/01/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Avdelingsleder 1 Kulturskolen

Drammen kommune

Stort engasjement for både drift og utvikling

Vi ser etter en leder som;

 • har stort engasjement for både drift og utvikling
 • brenner for å gi et godt opplæringstilbud i kunst og kultur til barn og unge, og som er villig til å yte i stort og smått for at dette skal skje
 • er glad i mye administrativt arbeid
 • er strukturert
 • har gode lederegenskaper
 • har lederkompetanse i kombinasjon med pedagogisk og faglig kompetanse innenfor ett av fagområdene i Kulturskolen

Drammen kulturskole, FOR ALLE!

Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater, visuell kunst, dans, nysirkus, animasjon, tegneserie og keramikk. Det er også kortere kurs i musikk fra livets begynnelse/babysang, feriekurs m.m. Administrasjonens hovedbase er Union Scene. Undervisningssteder: Union Scene, Knutepunkt Svelvik og Folkets Hus i Krokstadelva. Det er Kulturskolesatellitter på fire barneskoler i tillegg til El Sistema-undervisning på en barneskole. Kulturskolen har fordypningsprogram i visuell kunst og talentprogram for unge musikere. Det er til sammen 65 ansatte i Kulturskolen. Skoleåret 2023/2024 er det 1681elevplasser. Inkludert elevtallet i Attic danseskole har Drammen 2746 elevplasser i sitt kulturskoletilbud. I tillegg til dette kommer elevplasser i samarbeidet som gjøres med fritidskulturlivet og grunnskolene. Det er inntektsgraderte skolepenger.

Drammen kulturskole er en avdeling under virksomhet Kulturskole og ung kultur i Drammen kommune. Virksomheten har to avdelinger i tillegg til Kulturskolen: Ung kultur og Attic danseskole.

Visjon: Kulturskole for alle!

Primærmålgruppe: Barn og unge.
Hos oss får barn og unge oppleve gleden av mestring i kunst og kultur

Les mer på vår nettside www.drammen.kommune.no/kulturskolen og på sosiale medier.
For stillinger der det er krav om politiattest, etter gjeldende lover vil dette bli innhentet i forbindelse med signering av arbeidsavtalen, før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av Kulturskolen i team sammen med avdelingsleder II og virksomhetsleder/rektor
 • Ansvar for daglig drift av Kulturskolen sammen med avdelingsleder II og øvrige administrative ressurser
 • Personalansvar for definert gruppe medarbeidere innenfor flere fag, for tiden scenekunst, visuell kunst og musikk
 • Det må påregnes ansvar for seksjoner/fag som ligger utenfor eget primære fagfelt
 • Ansvar for oppfølging og utvikling av definerte fagområder og seksjoner, med fokus på tilbud for flere barn og unge, samt kvalitetsutvikling av eksisterende tilbud
 • Økonomiansvarlig i avdelingen i samarbeid med virksomhetsleder/rektor
 • Overordnet oppfølging av hele Kulturskolens utøvende virksomhet (elevscener, konserter, forestillinger, utstillinger m.m.) uavhengig av lokasjon og fag (iverksetting av årshjulet)
 • Ta medansvar for helheten i Kulturskolen utover spesifikke egne ansvarsområder ved behov
 • Vekt på operativ ledelse/daglig drift av Kulturskolen
 • Iverksette eksisterende oppsett av Kulturskolen
 • Overordnet ansvar for tjenesteområdet Den Kulturelle Skolesekken sammen med dyktige medarbeidere
 • Arbeid på kveld og i helger må kunne påregnes
 • Det må påregnes mye administrativt arbeid i stillingen.
 • Det tas forbehold om endringer i oppgaver og ansvar

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-4 års utdanning fra høgskole eller universitet innenfor ett av fagene som det undervises i på Kulturskolen med pedagogikk.
 • Utdanning i administrasjon, ledelse og økonomi fra høgskole eller universitet. Lang arbeidserfaring fra lederstilling kan kompensere for dette utdanningskravet
 • Erfaring fra oppvekstsektoren er en fordel
 • Gode kunnskaper om kulturskolene som skoleslag
 • Undervisningserfaring fra kulturskole eller annen undervisningserfaring med barn og unge
 • Ledererfaring inkl. personalledelse og økonomiansvar med gode resultater
 • Erfaring med prosjektledelse og konsert/forestillingsproduksjon er en fordel
 • Gode IKT- og økonomikunnskaper med bl.a. Office 365
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Ha stort engasjement for kulturskoleutvikling og kulturskolenes samfunnsoppdrag
 • Lojal
 • Rolleforståelse
 • Løsningsorientert
 • God relasjonskompetanse
 • Strukturert
 • God til å arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Fleksibel – kan ta et ekstra tak når situasjonen krever det
 • Trygg leder

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en kulturskole i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
 • Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle fremtidens kulturskole
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Kontaktinformasjon

Hansen, Geir Morten, Virksomhetsleder, 46783000, geir.morten.hansen@drammen.kommunen.no
Håvard Skarre, Avd.leder 1, 95041208, havard.reffhaug.skarre@drammen.kommune.no

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 03.01.2024

Frist
03/01/2024

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside