Frist
19/11/2023

Søknad leveres
kontakt@musikkinnlandet.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Musikk i Innlandet er et samfunnsnyttig selskap som er heleid av Innlandet fylkeskommune og er finansiert gjennom offentlige tilskudd. Musikk i Innlandet samarbeider med mennesker og steder for å skape og formidle musikk som er inspirert av Innlandets erfaringer og historier. Vi kobler mennesker og kreativitet sammen der de er og løfter frem verdien, betydningen og virkningen av musikk. Musikk i Innlandet jobber med samtidens brede mangfold i det kunstneriske uttrykket. Verdigrunnlag og kunstnerisk målsetting for vårt arbeid ligger i Musikk i Innlandets strategi. Våre produksjoner skal speile musikkens betydning som ytringsaktør og viktigheten av uttrykksfrihet.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Produsent

Musikk i Innlandet

Musikk i Innlandet søker produsent i 100% stilling i et engasjement på to år, med mulighet for forlengelse.

Som produsent skal du sikre framdrift og gjennomføring av Musikk i Innlandets prosjekter, med oversikt over både detaljer og helhet. Du skal samhandle med øvrige ansatte og eksterne kunstnere i planlegging og gjennomføring av våre prosjekter og turneer. Musikk i Innlandet er ikke knyttet til en fast scene og valg av arena gjøres til det beste for det kunstneriske uttrykket. Det er imidlertid et mål å nå flest mulig av innlandets innbyggere med våre produksjoner. Geografisk bredde vil derfor være en premiss for Musikk i Innlandets turnevirksomhet. Som produsent får du mulighet til å virkeliggjøre Musikk i Innlandets kunstneriske visjon gjennom prosjekter og turnevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder for produksjoner med ansvar for å koordinere alle faser av den enkelte aktivitet, herunder budsjett- og ressursfordeling, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering.
 • Ansvar for teknisk gjennomføring av bransjefestivalen Innpuls.
 • Lede og gjennomføre produksjonsmøter og evalueringer.
 • Sikre intern og ekstern distribusjon av prosjektinformasjon.
 • Iverksette og gjennomføre planlagte turneer i dialog med kunstnerisk leder/kunstnerisk team.
 • Sikre god dialog med involverte musikere i prosjekter.
 • Sikre god arbeidsflyt og dialog med kunstnerisk team og øvrige ansatte for gjennomføring og avvikling av produksjonene.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning innen prosjektledelse, men dokumenterbar realkompetanse eller relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra kunstnerisk prosjektkoordinering med alt fra detaljplanlegging, gjennomføring og etterarbeid.
 • Gode ferdigheter innen IKT med relevante elektroniske arbeidsverktøy.
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med prosjektbudsjett og -regnskap.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til Innlandets musikkliv.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids -og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt.
 • Evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig så vel som i team.
 • Kunne jobbe systematisk, nøyaktig og strukturert.
 • Evne til å beholde roen under høyt arbeidstempo.
 • Initiativrik

Lønn og vilkår

Lønn etter avtale.
Musikk i Innlandets pensjons- og forsikringsavtaler.
Stillingsstørrelse 100%.
Varighet 1.januar 2024 til 1.januar 2026.
Produsent rapporterer til kunstnerisk -og daglig leder.

Generell informasjon

Søknaden blir vurdert ut fra informasjon som foreligger ved søknadsfrist. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Søknaden din blir vurdert av Musikk i Innlandets ansettelsesutvalg.

Søknaden må inneholde:

 • Søknad som beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Musikk i Innlandets personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Offentleglova gjelder ved behandling av søknader.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Solbjørg Tveiten, kunstnerisk og daglig leder for Musikk i Innlandet. Kontaktinfo: solbjorg@musikkinnlandet.no /tlf. 975 49 941.

Søknaden med alle vedlegg sendes til: kontakt@musikkinnlandet.no

Frist
19/11/2023

Søknad leveres
kontakt@musikkinnlandet.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Musikk i Innlandet er et samfunnsnyttig selskap som er heleid av Innlandet fylkeskommune og er finansiert gjennom offentlige tilskudd. Musikk i Innlandet samarbeider med mennesker og steder for å skape og formidle musikk som er inspirert av Innlandets erfaringer og historier. Vi kobler mennesker og kreativitet sammen der de er og løfter frem verdien, betydningen og virkningen av musikk. Musikk i Innlandet jobber med samtidens brede mangfold i det kunstneriske uttrykket. Verdigrunnlag og kunstnerisk målsetting for vårt arbeid ligger i Musikk i Innlandets strategi. Våre produksjoner skal speile musikkens betydning som ytringsaktør og viktigheten av uttrykksfrihet.