Frist
22/10/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?

Kommunen er i vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Avdelingsleder

Kulturskolen i Ås

Bli med inn i vår fantastiske kulturskoleverden!

Bli med inn i vår kulturskoleverden i Ås, og ta del i en meningsfull, morsom og variert hverdag!

Kulturskolen i Ås er kjent for sin store virksomhet og bredde i tilbudet. Vi ønsker oss nå en dyktig og effektiv kollega som vil bli en del av kulturskolens administrasjon, som ellers består av kontorleder, kulturkonsulent og rektor.

Kulturskolen i Ås har 50 ansatte, ca 1200 elevplasser fordelt på omtrent 45 ulike fagtilbud. Virksomheten vår spenner bredt fra ordinær opplæring innenfor de ulike fagområdene, til å være et kulturelt ressurs- og aktivitetssenter for alle innbyggerne i kommunen. Vi har ansvaret for Den kulturelle skolesekken og gjennomfører et omfattende kulturtilbud i kommunens skoler. I tillegg driver kulturskolen flere regionale tiltak, som talentutviklingsprogrammene UngMusikk og UngKunst som omfatter samarbeid med NMH, nasjonale kunstinstitusjoner, de fleste kommunene, folkehøyskoler og videregående skolene i Viken fylkeskommune. Vi er for tiden i pilotfasen av UngInnovasjon som skal være en del av Ås innovasjonssenter. En sentral del av Kulturskolens virksomhet er Ås kulturelle ressurssenter som består av lokale, regionale og internasjonale inkluderings- og utviklingstiltak av forskjellig omfang.

Kulturskolen i Ås har som ambisjon å gå foran! Vi søker nå en avdelingsleder som skal ha ansvar for kulturskolens ulike faglige avdelinger, i tett samarbeid med resten av ledergruppen.

Velkommen til å søke på en meningsfull og morsom jobb med mange spennende utfordringer – i et veldig hyggelig arbeidsmiljø!

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Stillingen er fast i 100%
Ledig fra 01.12.2023. Tidligere tiltredelse kan også diskuteres.

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig relevant kulturfaglig Universitets- eller høyskoleutdannelse
 • Ledererfaring og/eller lederutdanning
 • Erfaring fra kulturskole eller grunnskole
 • Svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

I noen tilfeller kan det vi vurderer som relevant erfaring eller kompetanse erstatte kvalifikasjonskravet.

Vi ønsker deg som har:

 • Erfaring fra undervisning
 • Forutsetning for å jobbe med faglig utvikling og kompetanseheving
 • God økonomisk forståelse
 • Erfaring med bruk av Speedadmin
 • Gode digitale ferdigheter, er effektiv og komfortabel med digitale systemer,
  har noe kjennskap til verktøy som Adobe Creative el.l.
 • Erfaring med personalansvar
 • Solid erfaring fra administrativt arbeid
 • Erfaring fra prosjektarbeid eller koordinering
 • God fysisk helse, kan løfte tungt
 • Førerkort og disponerer bil

Ønskede personlige egenskaper:

 • Systematisk, strukturert og målrettet
 • Rask til å tilegne seg ny kompetanse og har en analytisk tilnærming til nye problemstillinger
 • Initiativrik og klarer å håndtere mange samtidige hendelser
 • Sterk gjennomføringsevne og kan vise til dette fra tidligere prosjekter eller arbeid
 • Stor arbeidskapasitet og etablerer lett effektive arbeidsrutiner
 • God kjennskap til kulturskole og kulturfeltet
 • Fleksibel og løsningsorientert i møte med utfordringer
 • Ser behov, tar initiativ til å løse oppgaver og er selvdreven
 • Utadvendt, engasjert og positiv
 • Sterke sosiale og relasjonelle ferdigheter, og har evnen til å skape positivt engasjement i omgivelsene rundt deg

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsleder inngår i rektors ledergruppe og rapporterer direkte til rektor.
 • Personalansvar
 • Faglig ansvar
 • Administrere og organisere virksomheten i våre avdelinger/fagområder med mål om best mulig kvalitet og effektivitet

Eksempler på konkrete oppgaver:

Administrere undervisning og koordinere stillingsressursene mest mulig hensiktsmessig
Inntak og utmelding, elevfakturering
Faglig og administrativ oppfølging av lærere og arbeidsplaner, utvikle årshjul
Planlegge og gjennomføre arrangementer
Samarbeid med skoler, kommunens virksomheter, elever og foresatte
Romplanlegging og drift av lokaler, timeplanlegging
Koordinering av DKS-verksted

 • Organisere virksomheten vår i sammenheng med med Ås kulturelle ressurssenter
 • Kvalitetssikre og følge opp arbeidet i virksomheten vår
 • Undervisning kan forekomme ved behov

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass med mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende og interessante arbeidsoppgaver.
 • Engasjerte, motiverte og kompetente kollegaer.
 • Lønn i henhold til Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger.
 • Pensjons-, bank- og låneordninger i KLP. Arbeidsgiver betaler mellom 15-22 % av premie til ytelsesbasert- og livslang pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
 • Kommunen betaler for tiden fritidsulykkeforsikring for sine ansatte.

Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Spørsmål om stillingen

Anders Moberg
Rektor kulturskolen
Telefon: 90 88 04 30

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Frist
22/10/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område


Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?

Kommunen er i vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.