Frist
20/10/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sunnfjord kulturskule er ein av dei største i regionen med over 500 elevar og 25 tilsette. Skulen fekk nytt, moderne bygg i 2020.

Vi gir undervisning i kunstfaga folkedans, teater, musikk og visuell kunst. Kulturskulen har hovudbase i eigne lokale i Førde sentrum i tilknyting til kulturhuset Førdehuset. I tillegg har kulturskulen undervisning på fleire andre lokasjonar rundt i kommunen. Kulturskulen samarbeider med ei rekke kulturaktørar i regionen, både profesjonelle og med det frivillige kulturlivet.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Vi har ledig:

 • 100 % fast st. som Distriktsmusikar hardingfele/fele.

Vi søker etter ein folkemusikar med relevant utdanning og erfaring, med hardingfele/fele som hovudinstrument. Som distriktsmusikar inngår du i gruppa med 8 musikarar på ulike instrument – trekkspel, fiolin, piano, song, fløyte, trompet og gitar. I regionen er det tilsett 5 folkemusikarar og totalt 20 distriktsmusikarar som er viktige samarbeidspartar.

Arbeidsoppgåver:

 • musikaroppdrag solo eller i gruppe der du også utviklar eigne konsertar
 • diverse konsertverksemd
 • utøvande verksemd i den kulturelle skulesekken og på omsorgsentra
 • gi undervisning av høg kvalitet tilpassa den enkelte elev/gruppe
 • arbeide etter pedagogiske/metodiske prinsipp som gjer undervisninga fagleg god, engasjerande og lystbetont for eleven
 • oppfølging av elevar og føresette
 • delta i profesjonelt læringsfellesskap på skulen gjennom møter med fagteam og kollegaer
 • skape gode rammer for presentasjonar, fellesproduksjonar og konsertar/utstillingar/framsyningar for eleven i samarbeid med kollegaer og på eige initiativ
 • kvelds- og helgearbeid må påreknast

Kvalifikasjonar:

 • utøvande studie i musikk på høgskule- eller universitetsnivå, helst med pedagogikk. Realkompetanse kan vurderast
 • relevant musikarerfaring, gjerne med danseerfaring
 • relevant pedagogisk undervisnings-/produksjonserfaring
  politiattest
 • norsk språknivå tilsvarande B1
 • prøvespel med intervju er påkravd
 • førarkort klasse B og gjerne disponere bil

Personlege eigenskapar:

 • kreativ, engasjert og positiv pedagog og musikar
 • evne og vilje til å bygge gode relasjonar
 • god teamdeltakar med evne til å ta ansvar
 • fleksibel og løysingsorientert
 • løn og stillingskode etter gjeldande tariffavtale
 • evne til å jobbe sjølvstendig, langsiktig og strukturert

Vi tilbyr:

eit sterkt fagmiljø med spennande arbeidsoppgåver med moglegheit for tverrfagleg samarbeid og utviklingsarbeid
arbeidsmiljø prega av positivitet og entusiasme
løn og stillingskode etter gjeldande tariffavtale
Sunnfjord kommune si pensjons- og velferdsordning

Kontaktpersonar:

Trude Skarvatun
Mob: +47 415059770

Velkommen som søkar!

Frist
20/10/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Sunnfjord kulturskule er ein av dei største i regionen med over 500 elevar og 25 tilsette. Skulen fekk nytt, moderne bygg i 2020.

Vi gir undervisning i kunstfaga folkedans, teater, musikk og visuell kunst. Kulturskulen har hovudbase i eigne lokale i Førde sentrum i tilknyting til kulturhuset Førdehuset. I tillegg har kulturskulen undervisning på fleire andre lokasjonar rundt i kommunen. Kulturskulen samarbeider med ei rekke kulturaktørar i regionen, både profesjonelle og med det frivillige kulturlivet.