Frist
31/10/2023

Søknad leveres
flaakirke@flaa.kommune.no

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Flå kirke ligger i Flå kommune, først i Hallingdal omgitt av vakker natur med flotte turområder på beina, på ski eller sykkel. Kommunen har et rikt næringsliv, med stor hytteutbygging. Og vi har kort vei til det urbane liv i byen. Flå har ca 1100 innbyggere med en listeført kirke fra 1858 med tilhørende gravplass. Vi er også stolte av å være først ute i Norge med Johannus Hybridorgel som er et berikende instrument med store muligheter.

Vi er en liten menighet og stab, men er opptatt av å bygge gode relasjoner, være åpen og inkluderende både som personer og kirke. Det å ha fokus på et rikt menighetsliv utenfor kirkerommet og i fellesskap og samarbeid med andre aktører er også noe vi etterstreber.

Kirkekontoret har kontorer på Flå veksthus sammen med kommuneadministrasjon, helse og annet næringsliv slik at veien er kort for å knytte kontakt og samarbeide med andre.

Facebook
https://www.facebook.com/flaakirke.noKalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Organist

Flå Sokn

HAR DU LYST PÅ EN ALLSIDIG FAST ORGANIST JOBB I FLÅ?

Flå kirke ligger i Flå kommune, først i Hallingdal omgitt av vakker natur med flotte turområder på beina, på ski eller sykkel. Kommunen har et rikt næringsliv, med stor hytteutbygging. Og vi har kort vei til det urbane liv i byen. Flå har ca 1100 innbyggere med en listeført kirke fra 1858 med tilhørende gravplass. Vi er også stolte av å være først ute i Norge med Johannus Hybridorgel som er et berikende instrument med store muligheter.

Vi er en liten menighet og stab, men er opptatt av å bygge gode relasjoner, være åpen og inkluderende både som personer og kirke. Det å ha fokus på et rikt menighetsliv utenfor kirkerommet og i fellesskap og samarbeid med andre aktører er også noe vi etterstreber.

Kirkekontoret har kontorer på Flå veksthus sammen med kommuneadministrasjon, helse og annet næringsliv slik at veien er kort for å knytte kontakt og samarbeide med andre.

Her er det flott natur sommer som vinter, med både fjell og fjord. Her kan nevnes, Krøderfjorden, Turufjell, Vassfarfjellet og Høgevarde med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv sommer og vinter.

Flå har opplevd stor utvikling de siste årene. Befolkning, næringsliv, handel og turisme vokser år for år.Det er godt å bo i Flå da kommunen legger til rette for trivselstiltak med ulike fordeler til innbyggerne. Det er gode oppvekstsvilkår, gode fritidstilbud og gode servicetilbud. Full barnehagedekning, MOT som holdningsskapende program i skolen, og god barnehage og skole generelt, frister unge familier til bygda.

I kollegiet er vi i tillegg prest, menighetspedagog, renholder, kirkegårdsarbeider og kirkeverge. Og vi har et godt samarbeid med de andre kirkene i Hallingdal Prosti hvor de ulike fagmiljø lett kan dele erfaringer, hjelpe hverandre og generelt holde god kontakt.

Arbeidsoppgaver:

 • Spille til gudstjenester jfr. gudstjenesteplan samt andre kirkelige handlinger.
 • Være aktiv til at kirken også kan være kulturarena. Eks: konserter med både interne og eksterne aktører
 • Bistå i arbeidet med kor som aktivitet
 • Engasjement for læring og undervisning. Eksempel her er vår allerede eksisterende orgelskole hvor man må følge opp orgelundervisning.
 • Planlegge, markedsføre og gjennomføre aktiviteter i samarbeid med øvrig stab

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Må kunne beherske kirkeorgelet. Men er også pluss med andre type tilleggsinstrumenter som f.eks. piano.
 • Det er ønskelig med musikkutdanning eller annen relevant utdanning. Og gjerne pedagogikk som et tillegg, men ingen krav. God og lang erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Gode ferdigheter med å bruke IT — verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet.
 • Motivasjon for kirkelig arbeid. Evne til god kontakt med alle aldersgrupper
 • Ha interesse for å motivere og lede frivillige ved behov i samarbeid med øvrig stab.
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid
 • Tilfredsstillende politiattest er et krav i forhold til arbeide med barn og ungdom
 • Medlemskap i Den Norske kirke.
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Evne til selvstendig, tydelig og målrettet arbeid men også kunne arbeide i fellesskap med andre.
 • Gode kontaktskapende evner og samarbeidsevner, serviceinnstilt, godt humør, inkluderende og utadvendt.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Være villig til å imøtekomme ulike behov i forhold til musikkgenre, akustisk og digitalt og i møte med pårørende og stab. Dette er et krav.
 • Være bekvem med å være utadvendt i en representativ rolle innad i kirken og i media.

Vi tilbyr:

 • En faglig spennende, fleksibel og utfordrende stilling.
 • En spennende arbeidsplass i et team med inkluderende medarbeidere.
 • Vi har kirkekontor i gode lokaler på Flå veksthus
 • Vi er positive til å tilpasse arbeidstid så langt det lar seg gjøre i forhold til eventuelle andre arbeidsgivere ved behov.
 • Medlemskap i KLP, lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • Tiltredelse etter avtale

For mer informasjon: Ta kontakt med Kirkeverge Martha Kristin Gaptjern, Tlf: 91134327 vedr. stillingen og eventuelt sokneprest Vetle Styve Sæbø, Tlf: 99593831 ved spørsmål om menighetsliv og det å være tilflytter til Flå.

Søknadsfrist 15. oktober med tiltredelse etter avtale. Se ellers info om stillingen på www.flaakirke.no.

Søknad med CV og relevante attester og referanser sendes Flå kirkekontor, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller på epost til flaakirke@flaa.kommune.no

 

 

Frist
31/10/2023

Søknad leveres
flaakirke@flaa.kommune.no

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Flå kirke ligger i Flå kommune, først i Hallingdal omgitt av vakker natur med flotte turområder på beina, på ski eller sykkel. Kommunen har et rikt næringsliv, med stor hytteutbygging. Og vi har kort vei til det urbane liv i byen. Flå har ca 1100 innbyggere med en listeført kirke fra 1858 med tilhørende gravplass. Vi er også stolte av å være først ute i Norge med Johannus Hybridorgel som er et berikende instrument med store muligheter.

Vi er en liten menighet og stab, men er opptatt av å bygge gode relasjoner, være åpen og inkluderende både som personer og kirke. Det å ha fokus på et rikt menighetsliv utenfor kirkerommet og i fellesskap og samarbeid med andre aktører er også noe vi etterstreber.

Kirkekontoret har kontorer på Flå veksthus sammen med kommuneadministrasjon, helse og annet næringsliv slik at veien er kort for å knytte kontakt og samarbeide med andre.

Facebook
https://www.facebook.com/flaakirke.no