Frist
09/11/2023

Søknad leveres

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Konsertmester 1, Bodø

Arktisk Filharmoni AS

Arktisk Filharmoni AS søker etter Konsertmester 1 med arbeidssted Bodø.

Arktisk Filharmoni er et orkester under utbygging. Musikergruppen i Bodø er per i dag en sinfonietta på 20 musikere, musikergruppen i Tromsø er et kammerorkester. En stor del av den totale produksjonen er samproduksjoner med musikergruppen i Tromsø. Stillingen som Konsertmester 1 alternerer med de andre fast ansatte Konsertmestrene i orkesteret. En typisk konsertsesong inneholder et bredt repertoar som inkluderer kammermusikk, symfonisk musikk, opera og ballett. Les mer om Arktisk Filharmonis struktur på våre hjemmesider www.arktiskfilharmoni.no

Ønskede kvalifikasjoner:
Høyt kunstnerisk nivå.
Fleksibel, og med interesse for ulike stilarter.
Gode samarbeidsevner og lederegenskaper.
Kunne identifisere deg med våre kjerneverdier RAUS, SPREK og SOLID.
Arbeidsspråk er norsk. Ved behov vil orkesteret kunne dekke deler av utgifter til språkkurs.

Tiltredelse: Vår 2024 (evt. etter avtale)
Lønn: Etter CREOs tariff for orkestermusikere i Arktisk Filharmoni.
Sektor: Offentlig
Type virksomhet: Institusjon
Stillingstype: Fast
Omfang: Heltid 100%
Arbeidssted: Bodø. Stillingen har turnéplikt.

Søknadsprosedyre:
Søknad med video, CV og referanser sendes til post@arktiskfilharmoni.no
Søknaden skal inneholde svar på 2 spørsmål oppgitt i utlysningen på våre hjemmesider. Spørsmålene besvares skriftlig i søknadstekst.
Søknadsfrist: 9. november 2023
Utvalgte kandidater vil bli invitert til prøvespill.
Prøvespill (etter invitasjon): avholdes 11. og 12. januar 2024 i Bodø.

Prøvespill repertoar og video:
Se våre hjemmesider www.arktiskfilharmoni.no

Kandidater som kommer til siste runde i prøvespillet kan motta refusjon på inntil 3000,- av reise/hotellkostnader ved innlevering av kvitteringer.

Finalister må påregne å spille noen uker i orkesteret som del av et utvidet prøvespill (avlønnes som frilansoppdrag).

Spørsmål om stillingen: Orkestersjef Geir Nordeng (geir@arktiskfilharmoni.no)

Vi gjør oppmerksom på at Arktisk Filharmoni AS har offentlige søkerlister. Kandidater som ønsker unntak for oppføring må begrunne dette i søknaden.

Om Arktisk Filharmoni:

Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap som ble stiftet i 2009. Vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50 % hver. Selskapet er lokalisert i Tromsø og Bodø og har som formål å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge av høy kunstnerisk kvalitet. Selskapet har en betydelig turnevirksomhet med konserter og operaforestillinger i hele Nord-Norge. Organisasjonen mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Troms- og Finnmark fylkeskommune. Selskapet har for tiden 61 faste ansatte og engasjerer i tillegg årlig ca. 250 eksterne ressurser. Selskapet hadde i 2022 en forventet årlig omsetning på 104 mnok.

Siden opprettelsen i 2009 har Arktisk Filharmoni blitt Nord-Norges største og mest aktive kulturinstitusjon. Virksomheten kjennetegnes ved svært gode kunstneriske resultater, høy aktivitet og god økonomi. Hvert år spilles ca. 200 konserter, og det veksles mellom ulike ensembleformater på fast basis. Det betyr at du i løpet av en sesong kan treffe orkesterets musikere i alt fra opera til mindre kammergrupper, via sinfonietta og kammerorkester, til fullt symfoniorkester. Orkesteret spiller fast i våre to byer Bodø og Tromsø, men har hele Nord-Norge og nordområdene som hjemmebane.

Frist
09/11/2023

Søknad leveres

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Stillinger

Direktør

Nordland Musikkfestuke

Rektor kulturskolen

Hamarøy kommune

Prosjektmedarbeider Sør-Afrika

Norges Musikkorps Forbund

Kantor/ kirkemusiker

Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd