Frist
01/11/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Musikerstillinger: fiolinist, pianist og bratsjist

Musikk i Nordland

Vi søker fiolinist, pianist og bratsjist med høyt kunstnerisk nivå som vil bidra til å løfte kompetanse og kulturtilbud i Narvik og Nordland.

Om stillingene:

Som fiolinist, pianist og bratsjist ved Musikk i Nordland er du en del av seksjonen Kulturutvikling i Nordland fylkeskommune. Stillingene er 100 % fast med daglig arbeidssted i Narvik utenom turnéperioder. Stillingene har turnéplikt. Tiltredelse i stillingene 01.08.24.

Stillingens ansvars- og fagområde:

 • Fast musiker ved Musikk i Nordland:
  • En del av Musikk i Nordlands kvintett med sin kammermusikalske og klassiske profil
  • Solistoppdrag
  • Co-produksjoner med andre aktører
  • Arbeid i andre prosjektgrupper med mål om å fremme mangfold, tradisjoner eller uttrykk
  • Relevante assistanseoppdrag til andre ensembler/grupper
  • Bidra til talentutvikling og mesterklasser
  • Aktivt bidra til programmerings- og produksjonsarbeidet ved behov

Utdanning og erfaring:

 • Relevant høyere utdanning for utøvende fiolin/klaver/bratsj eller tilsvarende realkompetanse
 • Høy kunstnerisk kvalitet og formidlingsevne
 • Erfaring fra arbeid i ensembler og som solist
 • Førerkort klasse B vil være en fordel
 • Forståelse for kunstnerisk utvikling i henhold til lov og avtaleverk i offentlig forvaltning er en fordel, men ikke et krav

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi ser spesielt etter deg som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder allsidighet og erfaring med å jobbe med andre musikere og produksjonsapparat
 • Ønsker å bidra til utvikling og aktivitet i Nordland
 • Er kontaktskapende, god på relasjonsbygging
 • Er engasjert og en lagspiller, både faglig og i arbeidsmiljøet

Sentrale nettsider og dokumenter:

 • Organisasjonspolitikk
 • Våre nettsider
 • Musikk i Nordland
 • Musikk i Nordland – Facebook
 • Musikk i Nordland – Instagram

Vi kan tilby:

 • En variert, spennende og tidvis hektisk jobb. Det må regnes med en del reisevirksomhet som inkluderer både fly, båt og bil samt helgearbeid
 • Arbeidsbetingelser iht. gjeldende avtaler og avtaleverk
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldende tariffer

Søk stillingen:

 • Søknad og CV sendes via elektronisk søknadsskjema på www.nfk.no/jobb innen 01.11.23

Kontaktperson for stillingen

Vibeke Forshaug
95927791
vibfor@nfk.no

Aktuelle kandidater inviteres videre til prøvespill i Narvik. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Runde 1: Prøvespill solo, periode 27.nov-1.des 2023

Musikk i Nordland stiller med pianist til prøvespill for fiolin og bratsj.

Reise og opphold dekkes av Musikk i Nordland.

 

Obligatorisk repertoar fiolin:

Velg mellom W.A. Mozart: 1.sats med kadens fra fiolinkonsert i D-dur kv. 218 eller A-dur kv. 219, eller 1. sats med kadens fra Ludwig van Beethovens fiolinkonsert op. 61

J.S. Bach: én sats fra Sonater og Partitaer for fiolin solo BWV 1001-1006

 

Obligatorisk repertoar bratsj:

Velg mellom F. Schubert: 1. sats fra Sonate for bratsj og klaver «Arpeggione», eller C. Stamitz 1. sats fra bratsjkonsert i D-dur med kadens, eller F.A. Hoffmeister 1. sats fra bratsjkonsert i D-dur med kadens

J.S. Bach: én sats fra sonater arr. for bratsj solo fra BWV 1001-1006 eller 1007-1012

 

Obligatorisk repertoar klaver:

Velg mellom Fr. Joseph Haydn, W.A. Mozart eller Ludwig van Beethoven: 1. sats fra en klaversonate

To selvvalgte verk for klaver. (Ett av verkene av verkene må være fra det 20.århundre)

 

Runde 2: Prøvespill med ensemble, periode 15.-19.januar 2024

Reise og opphold dekkes av Musikk i Nordland.

Repertoar sendes til aktuelle kandidater.

 

Runde 3: utvalgte kandidater inviteres til produksjon og intervju:

11.-16.februar 2024: Prøvespillproduksjon med 2 konserter (utvalgte kandidater gruppe 1)

4.-8. mars 2024: Prøvespillproduksjon med 2 konserter (utvalgte kandidater gruppe 2)

Honorar, reise, diett og opphold dekkes av Musikk i Nordland.

Innstilling og tilbud til aktuelle kandidater innen 5.april 2024. Vi gjør oppmerksom på at tiltredelse vil gjelde fra 01.08.24 og at stillingene innebærer en daglig tilstedeværelse i våre lokaler i Narvik.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Frist
01/11/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside