Frist
28/08/2023

Søknad leveres
kontakt@musikkinnlandet.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Deltid

Nettside


Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kreativ prosjektleder

Musikk i Innlandet

Vil du være med å skape nye felleskap gjennom musikk? Musikk i Innlandet søker kreativ prosjektleder i et engasjement på to år, med mulighet for forlengelse.

Musikk i Innlandet er et samfunnsnyttig selskap som er heleid av Innlandet fylkeskommune og er finansiert gjennom offentlige tilskudd. Musikk i Innlandet samarbeider med mennesker og steder for å skape og formidle musikk som er inspirert av Innlandets erfaringer og historier. Vi kobler mennesker og kreativitet sammen der de er og løfter frem verdien, betydningen og virkningen av musikk. Musikk i Innlandet jobber med samtidens brede mangfold i det kunstneriske uttrykket.

Om stillingen

Som kreativ prosjektleder skal du jobbe fram musikkproduksjoner i samarbeid med musikere/komponister. Du skal utvikle det musiske uttrykket for ulike formater, og utfordre det eksisterende med nye ideer og innfallsvinkler. Du vil jobbe i team sammen med de andre prosjektlederne og kunstnerisk leder. Medlemmer i teamet vil ha ansvar for hver sine prosjekter fra ide til gjennomføring, i samspill med de øvrige av teamets medlemmer og kunstnerisk leder. Kunstnerisk leder setter rammene for arbeidet og leder teamet.

Verdigrunnlag, kunstnerisk målsetting og metode for arbeidet ligger i Musikk i Innlandets strategi. Våre produksjoner skal speile musikkens betydning som ytringsaktør og viktigheten av uttrykksfrihet. Vi skal involvere publikum i ekte erfaringsrom og gjennom lytteopplevelser gi rom for å uttrykke seg. Vi skal våge å ta modige valg på vegne av musikken, løfte fram samtidens dilemma og utfordre til nye ideer og innfallsvinkler for musikken i Innlandet. Musikk i Innlandet er ikke knyttet til en fast scene og valg av arena gjøres til det beste for det kunstneriske uttrykket. Det er imidlertid et mål å nå flest mulig av innlandets innbyggere med våre produksjoner. Geografisk bredde vil derfor være en premiss for Musikk i Innlandets turnevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle musikkproduksjoner fra ide til gjennomføring i samarbeid med involverte musikere
 • Vurdere behov for ekstern spisskompetanse, så som scenografi og regi i dialog med kunstnerisk leder
 • Sikre god arbeidsflyt med de andre prosjektlederne og kunstnerisk leder
 • Sikre god dialog med øvrige ansatte for gjennomføring og avvikling av produksjonene

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant musikkfaglig utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende realkompetanse
 • Relevant erfaring fra kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til innlandets musikkliv
 • Det er ønskelig at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Lønn og vilkår

 • Lønn etter avtale.
 • Musikk i Innlandets Pensjons- og forsikringsavtaler.
 • Stillingsstørrelse vil variere fra type prosjekter og strekker seg fra 30-50% stilling.
 • Kreativ prosjektleder rapporterer til kunstnerisk leder.

Generell informasjon

Søknaden blir vurdert ut fra informasjon som foreligger ved søknadsfrist. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Søknaden din blir vurdert av Musikk i Innlandets ansettelsesutvalg.

Søknaden må inneholde:

 • Søknad som beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Musikk i Innlandets personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Offentleglova gjelder ved behandling av søknader.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Solbjørg Tveiten, Kunstnerisk- og daglig leder for Musikk i Innlandet. Kontaktinfo: solbjorg@musikkinnlandet.no /tlf. 975 49 941

Søknaden med alle vedlegg sendes til: kontakt@musikkinnlandet.no

Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Frist
28/08/2023

Søknad leveres
kontakt@musikkinnlandet.no

Område
Innlandet

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Deltid

Nettside