Frist
01/08/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Aukra kulturskole har per i dag 240 elevplassar innan musikk, dans, teater og kunst. Vi er lokalisert med nye lokale i Aukra kulturhus med 12 tilsette innafor 5,5 årsverk. Undervisninga går føre seg på øya Gossen og på fastlandet. (Julsundet skole og fleirbrukshus). Kulturskolen samarbeider tett med kommunens frivillige kulturliv og kommunen sine øvrige tenestetilbod. Aukra kulturskole er organisert under eining for kultur saman med bibliotek, frivilligsentral, kino, basseng, ungdomsarbeid, kulturformidlar, folkehelsekoordinator, SLT koordinator og LOS.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Fagleiar og songpedagog

Aukra kulturskole

Kulturskolelærar -fagleiar og songpedagog i inntil 100% fast stilling.

Vi tilbyr

 • Inntil 100 stilling som fagleiar (20%) og songpedagog.
 • Kreativt og godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunale tilsettingsvilkår og løn etter tariff
 • Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3-årig høgskoleutdanning i musikk med song som hovudinstrument og tilfredsstillande pedagogisk utdanning.
 • Kunnskap og erfaring med leiing. (Gjeld fagleiar)
 • Søkjar må beherske piano som bruksinstrument til innøving og enkelt akkompagnement.
 • Drama/teater kompetanse er ønskjeleg.
 • Undervisningserfaring frå kulturskole og/eller grunnskole.
 • Kunnskap og erfaring med kulturproduksjonar
 • Evne til samarbeid og god kommunikasjon
 • God datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Bruke nynorsk som målføre

Arbeidsoppgåver

Fagleiar 20%, kan kombinerast med undervisning.

 • Skoleadministrative oppgåver som inn- og utmeldingar, elevregister, vikarløysing, elevfakturering.
 • Utviklingsarbeid.
 • Planlegge og medansvar for gjennomføring av kulturskolen sine arrangement.
 • Samarbeid opp mot grunnskole.

Undervisning inntil 80%:

 • Undervise elevar individuelt og i grupper i alle aldrar.
 • Pianoakkompagnatør for Aukra demenskor.
 • Regi, song og dramaundervisning for 10. trinn sin kulturproduksjon i grunnskolen.
 • Tverrfagleg prosjektarbeid og medverknad med produksjonsutvikling i kulturskolen.
 • Bygge drama/teater gruppe i kulturskolen.
 • Team- og utviklingsarbeid.

Personlege eigenskapar

 • Kreativ, engasjert og positiv.
 • God til å samarbeide og kommunisere med barn, vaksne og eldre.
 • Evne til å skape engasjement.
 • Evne og vilje til å lytte, motivere og samhandle med alle partar i kulturskolekvardagen
 • God teamdeltakar som kan bidra til godt miljø og utvikling innan kulturskolens fagtilbod.
 • Ha stor arbeidskapasitet, arbeidsglede og gjennomføringskraft.
 • Fleksibel og løysingsorientert.
 • Strukturert, engasjert og likar sjølvstendig arbeid.

Kontaktperson

Malin Solberg, rektor, mobil: 93266609. malin.solberg@aukra.kommune.no

Aukra kommune – YouTube

Frist
01/08/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Aukra kulturskole har per i dag 240 elevplassar innan musikk, dans, teater og kunst. Vi er lokalisert med nye lokale i Aukra kulturhus med 12 tilsette innafor 5,5 årsverk. Undervisninga går føre seg på øya Gossen og på fastlandet. (Julsundet skole og fleirbrukshus). Kulturskolen samarbeider tett med kommunens frivillige kulturliv og kommunen sine øvrige tenestetilbod. Aukra kulturskole er organisert under eining for kultur saman med bibliotek, frivilligsentral, kino, basseng, ungdomsarbeid, kulturformidlar, folkehelsekoordinator, SLT koordinator og LOS.