Frist
20/08/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Daglig leder

Norsk orgelfestival

Norsk orgelfestival arrangeres hvert år i midten av september, og har i tillegg enkelte andre arrangement i løpet av året.
Festivalen arbeider med å fremme orgelkultur og orgelmusikk i all sin bredde.

Sentralt i dette arbeidet står:

 • Den kirkemusikalske arven
 • Bidra til nyskaping og fornyelse av orgelmusikken
 • Gi et viktig tilbud til det allmenne publikum med gudstjenester, konserter, åpne foredrag o.l
 • være et fagforum for studenter, organister og kantorer der de kan hente kunnskap og inspirasjon i sitt arbeide med musikken

Norsk orgelfestival er forankret i Stavanger kirkelige fellesråd med et selvstendig styre som har overordnet ansvar for driften. Styret har oppnevnt et faglig råd som arbeider med festivalens faglige og kunstneriske innhold og med festivalens program.

Du finner mer om festivalen på: orgelfestival.no

Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 40

Arbeidsoppgaver

 • Produsere den årlige festivalen og eventuelle andre arrangement
 • Sekretærarbeid for styret og faglig råd
 • Ansvar for søknader og rapporter til bevilgende myndigheter
 • Sponsorarbeid
 • Kommunikasjon/ PR/ markedsføring
 • Rekruttering og koordinering av frivillige
 • Ansvar for budsjett og økonomistyring

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne innen musikk og organisasjon/ledelse
 • Må beherske engelsk skriftlig og muntlig i tillegg til norsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter person som kan arbeide selvstendig, er initiativrik, kjenner kulturlivet, forstår festivalarbeid og har gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor
 • En variert og spennende jobb
 • Stavanger kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn

Annet

 • Søker må arbeide i lojalitet til Den norske kirke
 • Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid
 • Det trengs stor fleksibilitet i arbeidstiden da noen perioder er mer arbeidskrevende enn andre, ikke minst festivaluka
 • Daglig leder har ansettelsesforhold i Stavanger kirkelige fellesråd, samt under ledelse av styret for Norsk orgelfestival
 • Daglig leder er lønnet gjennom orgelfestivalens sponsormidler og andre bevilgninger

Kontaktinformasjon

Katrine Pedersen
HR – sjef
Telefon:996 32 200

Edgar Hansen
Styreleder
Telefon:995 55 217

Frist
20/08/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside