Frist
18/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Teaterlærar – årsvikariat

Ålesund kulturskole

Ålesund kulturskole har ledig eit årsvikariat i 90 % stilling som teaterlærar skoleåret 2023/24 frå ca. 25. august 2023. Vikariatet kan bli utvida til 100% fram til ca. 1. november.

Arbeidsoppgåver

  • Undervisninga foregår i grupper, nokre med to lærarar pr. gruppe. Vi har pt. to undervisningsstader, Jugendteateret i Ålesund sentrum og Gomerteateret på Skodje. Gruppene er gjerne med på ein til to større produksjonar i året, og Jugendteateret har sin årlege storproduksjon, Putti Plutti Pott, til jul. I tillegg har vi fleire mindre produksjonar og framsyningar, spesielt for dei eldre elevane.
  • Ca.¾ av arbeidet vil vere knytt til undervisning, resten til produksjon-, prosjekt- og administrative oppgåver. Fordeling av arbeidsoppgåver blir gjort i samarbeid med avdelingsleiar og dei andre tilsette innafor teaterseksjonen, og blir tatt inn i undervisnings-/arbeidsplanen for kvart skoleår.

Kvalifikasjonar

  • Minimum tre års kunstfagleg utdanning (teaterfag) og tilfredsstillande pedagogisk kompetanse.
  • Det er ønskeleg med erfaring frå undervisning i kulturskole/grunnskole. Den tilsette bør ha førerkort (klasse B).

Personlege eigenskapar

  • Vi ønsker oss engasjerte, initiativrike, samarbeidsvillige og sjølvstendige tilsette ved Ålesund kulturskole.
  • Evne til samarbeid og oppslutning om kommunen sine verdiar, open – engasjert – modig, er viktig for oss.

Vi tilbyr

  • Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande reglar og avtaleverk.
  • Undervisningsstillingar er plassert i kap. 4 B i HTA etter kompetanse og ansiennitet.

Kontaktinformasjon

Annbjørg Rørvik Skar
Avdelingsleiar
Telefon:70 16 24 58

Gro Dalen
Verksemdsleiar
Telefon:70 16 34 82

Frist
18/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Møre og Romsdal

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.