Frist
14/07/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kilden teater og konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av samfunnsengasjement gjennom Kilden Dialog og Kilden Digital. I samspill med hverandre representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon, som også er et av landets største hus for scenekunst og musikk. Nesten 200 000 publikummere opplever hvert år rundt 850 konserter, forestillinger og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerer ca. 240 årsverk og 25 nasjonaliteter.Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Konsertmester I/First concertmaster

Kilden teater og konserthus

Kristiansand Symfoniorkester (KSO) er et av Norges syv profesjonelle symfoniorkestre og består av 68 heltidsansatte musikere. KSO er et ungt og vitalt ensemble i sterk utvikling og har ansatte fra 17 ulike nasjoner. Sjefdirigent fra høsten ’23 er Julian Rachlin, som overtar taktstokken etter Nathalie Stutzmann. Første gjestedirigenter er Tabita Berglund. I tillegg til klassiske symfonikonserter har KSO en variert virksomhet som inkluderer barne- og familiekonserter, kammerkonserter og samfunns- og sjangeroverskridende prosjekter. KSO er en del av Kilden teater og konserthus, som har som mål å skape kunstnerisk samspill på tvers av kunstformer.

English version:

Kristiansand Symphony Orchestra (KSO) is one of Norway’s seven professional symphony orchestras and has a complement of 68 full-time musicians. KSO is a young, vital ensemble undergoing strong development, whose members come from 17 different nations.
The chief conductor from autumn ’23 is Julian Rachlin, who takes over the baton after Nathalie Stutzmann. First Guest Conductor is Tabita Berglund. The orchestra’s active concert season includes a full symphonic subscription series, educational and outreach programs, light classical and chamber music as well as cross-over projects. The Kristiansand Symphony Orchestra is part of Kilden Performing Arts Centre, which aims to create artistic interaction between disciplines and across art forms.

Kvalifikasjoner

Prøvespill: Fredag 25. august 2023
Søknadsfrist: Fredag 14. juli 2023
Tiltredelse: Snarest
Bruttolønn: pr. år fra 729.578,- etter ansiennitet

Obligatoriske oppgaver:
Mozart: Fiolinkonsert nr. 3 i G-dur, nr. 4 i D-dur eller nr. 5 i A-dur, 1. sats med kadens og 2. sats uten kadens
Beethoven, Brahms, Tsjaikovskij eller Sibelius: Fiolinkonsert, 1. stas med kadens

Prøvespillrepertoaret omfatter også forberedte orkesterutdrag og kammermusikk.
Link til noter: Notelink (hvis linken ikke fungerer kan du benytte denne adressen: https://tinyurl.com/48pe5auw)

Søknad skal inkludere søknadsbrev som inneholder søkers motivasjon for å søke jobb i Kristiansand Symfoniorkester (maks 1 side) og CV (maks 1 side).
Kilden er underlagt offentlighetsloven.

Prøvespillprosessen omfatter prøveuker i orkesteret. I forbindelse med prøvespillet kan det også bli kammermusikkprøve.
Ansettelsesprosessen omfatter intervju.

Kilden er underlagt offentlighetsloven.

Kontaktinfo:

Spørsmål om prøvespillet kan rettes til: orkesterregissør Borghild Løvbrøtte på tlf. +47 947 83 309 eller orkestersjef Cathrine Bering Litlere på tlf. +47 992 69 348 eller e-post: auditionkso@kilden.com

Vennligst noter at kontoret er stengt fra 1. juli – 14. juli og 21. juli – 7. august og ingen svar vil bli gitt i disse periodene.

English version:

Audition date: Friday 25 August 2023
Application deadline: Friday 14 July 2023
Type of position and starting date: Permanent position by arrangement
Gross salary depending on years of experience: from 729.578,- NOK on an annual base.

Repertoire:
Mozart: Violin Concerto no. 3 in G major, no. 4 in D major or no. 5 in A major, 1st mvt with cadenza and 2nd without cadenza
Beethoven, Brahms, Tchaikowski or Sibelius: Violin Concerto, 1st mvt. with cadenza

The audition repertoire also includes prepared orchestral excerpts and chamber music.
Please download music here: Music-excerpt (if the link dosen’t work, please use this address: https://tinyurl.com/48pe5auw)

The application should include a cover letter (max. 1 page) which contains the applicants motivation for applying for a job with Kristiansand Symphony Orchestra and CV (max. 1 page).

The audition process also includes trial weeks in the orchestra. It also may include chamber music. There will also be an interview.

Contact information:

Questions regarding the audition and the position may be directed by phone to Orchestra Manager Borghild Løvbrøtte +47 947 83 309 or Orchestra Director Cathrine Bering Litlere +47 909 47 003 or email: auditionkso@kilden.com

Please note that the orchestra office is closed from 1 July – 14 July and 21 July – 7 August and no responses will be given in these periods.

Kontaktinformasjon:

Borghild Løvbrøtte, Orkesterregissør/Orchestra Manager , +47 947 83 309 , auditionkso@kilden.com
Cathrine Bering Litlere, Orkestersjef/Orchestra Director , +47 909 47 003 , auditionkso@kilden.com

Stillingsprosent: 100%

Frist
14/07/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Kilden teater og konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av samfunnsengasjement gjennom Kilden Dialog og Kilden Digital. I samspill med hverandre representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon, som også er et av landets største hus for scenekunst og musikk. Nesten 200 000 publikummere opplever hvert år rundt 850 konserter, forestillinger og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerer ca. 240 årsverk og 25 nasjonaliteter.