Frist
09/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kulturskolelærer, klassisk slagverk

Drammen kulturskole

Drammen kulturskole, FOR ALLE!

Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater, visuell kunst, dans, nysirkus, animasjon/film/foto, tegneserie og keramikk. Det meste av undervisningen skjer ukentlig, men det er også korte kurs i bl.a. musikk fra livets begynnelse/babysang, feriekurs i sommer-, høst- og vinterferie. Administrasjonens hovedbase er i flotte lokaler på Union Scene. Kulturskolen har undervisning ved følgende hovedlokasjoner: Union Scene, Knutepunkt Svelvik og Folkets Hus i Krokstadelva. Det er en omfattende satsning på breddeprogram via Kulturskolesatellitter på Brandengen skole, Fjell skole, Konnerud skole og Solberg skole. På Steinberg skole er det El Sistema-undervisning på fiolin og cello. Det er også noe undervisning på blåseinstrumenter ute på skoler. Kulturskolen har fordypningsprogram i visuell kunst og talentprogram for unge musikere. I inneværende skoleår er det 1746 elevplasser, i tillegg til dette kommer El Sistema-undervisningen og samarbeid med fritidskulturlivet. Det er til sammen 65 ansatte. Kulturskolen er en avdeling i virksomhet Kulturskole og ung kultur. Øvrige avdelinger er Ung kultur (ungdomskulturhus, fritidsklubb og skatepark) og Attic danseskole. Til sammen har virksomheten rundt 110 ansatte.

Visjon: Kulturskole for alle!

Primærmålgruppe: Barn og unge.
Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i Drammen kommune

Samfunnsoppdraget: Barn og unge får oppleve gleden av mestring i kunst og kultur.
Les mer på vår nettside www.drammen.kommune.no/kulturskolen og på sosiale medier.

——

For stillinger der det er krav om politiattest, etter gjeldende lover vil dette bli innhentet i forbindelse med signering av arbeidsavtalen, før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise i klassisk slagverk, enkeltelever og grupper.
 • Bygge opp og undervise slagverksensemble(r)
 • Samarbeid og opplæring av musikanter til skolekorps
 • Delta i prosjekter og tverrfaglig arbeid
 • Bidra, men også ta ansvar for planlegging og gjennomføring av elevscener/forestillinger/konserter m.m sammen med andre kollegaer.
 • Undervisningen foregår på mandager og tirsdager i Kulturskolens lokasjon Folkets hus i Krokstadelva
 • Samarbeide med kolleger på tvers av fag og lokasjoner.
 • Personalmøter på utvalgte fredager kl 9-13
 • Seksjonsmøter månedlig etter avtale
 • Aktivitetsdag en lørdag i skoleåret

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har en bred og allsidig kompetanse innenfor klassisk slagverk og har dette som hovedinstrument.

Utdanning:

 • Minimum 3-4 år utdanning på høgskole eller universitetsnivå med både klassisk slagverk som fag og pedagogikk

Erfaring:

 • Erfaring og gode resultater fra kulturskoleundervisning, eller annen tilsvarende undervisning av barn og unge
 • Erfaring med elever i alle aldre
 • Erfaring med korps og orkester

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Kreativ
 • Pålitelig
 • Selvgående
 • Samarbeidsorientert
 • Fleksibel
 • Positiv
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En fast 40% stilling i en kulturskole i utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
 • Fokus på tverrfaglig arbeid
 • Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle Kulturskolen
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og det kan bli aktuelt med prøveundervisning.
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Kontaktinformasjon

Geir Morten Hansen, Virksomhetsleder/Rektor, 46783000
Håvard Skarre, Avdelingsleder 1, 95041208, havard.reffhaug.skarre@drammen.kommune.no
Kristina Lystad, Avdelingsleder 2, 457 24 684, kristina.lystad@drammen.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Stillingsprosent: 40%
Startdato: 01.08.2023
Søknadsfrist: 09.06.2023

Frist
09/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.Stillinger

Direktør

Nordland Musikkfestuke

Rektor kulturskolen

Hamarøy kommune

Prosjektmedarbeider Sør-Afrika

Norges Musikkorps Forbund

Kantor/ kirkemusiker

Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd