Frist
04/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Firma
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Stormen bibliotek har siden åpningen i 2014 vært en viktig arena for opplysning og annen kulturell virksomhet gjennom arrangementer, aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Vi skaper og legger til rette for aktivitet og utvikling gjennom vårt programarbeid, og gjennom satsningsområdene Unge Stormen, Stormen samiske senter og Stormen kunst/dájdda.

I 2022 hadde biblioteket 380 000 besøkende og mer enn 680 arrangementer. Til stillingen ligger det å planlegge og gjennomføre små og større arrangementer og aktiviteter, både i samarbeid med andre ansatte og på egen hånd, samt å hente inn ekstern finansiering.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Produsent

Stormen bibliotek

Ved Stormen bibliotek i Bodø er det ledig 100 % fast stilling som produsent med tiltredelse snarest.

Til stillingen ligger et utstrakt samarbeid med organisasjoner, institusjoner, frivilligheten og andre samarbeidspartnere om arrangementer i Stormen bibliotek.

Ved Stormen bibliotek i Bodø er det ledig 100 % fast stilling som produsent med tiltredelse snarest.

Stormen bibliotek har siden åpningen i 2014 vært en viktig arena for opplysning og annen kulturell virksomhet gjennom arrangementer, aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Vi skaper og legger til rette for aktivitet og utvikling gjennom vårt programarbeid, og gjennom satsningsområdene Unge Stormen, Stormen samiske senter og Stormen kunst/dájdda.

I 2022 hadde biblioteket 380 000 besøkende og mer enn 680 arrangementer. Til stillingen ligger det å planlegge og gjennomføre små og større arrangementer og aktiviteter, både i samarbeid med andre ansatte og på egen hånd, samt å hente inn ekstern finansiering.

Til stillingen ligger et utstrakt samarbeid med organisasjoner, institusjoner, frivilligheten og andre samarbeidspartnere om arrangementer i Stormen bibliotek.

Arbeidsoppgaver 

 • Arbeide med bibliotekets arrangements- og formidlingsprogram i samarbeid med leder for arrangement og formidling.
 • Delta inn i arrangements- og formidlingsteamet. Til stillingen ligger også kvelds- og helgearbeid.
 • Skape aktivitet og arrangementer på egen hånd eller i samarbeid med bibliotekets øvrige ansatte.
 • Ansvarlig for arrangement knyttet til biblioteket, inkludert planlegging, gjennomføring og etterarbeid i samarbeid med andre ansatte, samarbeidspartnere og andre aktører.
 • Følge opp og arbeide tett med nære samarbeidspartnere og utvikle nye allianser.
 • Svare ut henvendelser om arrangement på biblioteket.
 • Ansvar for utleie av saler, møterom og studierom, samt klargjøring av rom før arrangement/utleie, herunder ryddig, rigg av publikumsoppsett og scene, klargjøring av teknisk utstyr o.l. Fysisk arbeid må påregnes.
 • Følge opp bibliotekets tekniske utstyr og gi teknisk bistand til kollegaer og eksterne arrangører.
 • Ivareta HMS i forbindelse med arrangement.
 • Utvikle intern informasjon og synliggjøre arrangement og aktiviteter på våre plattformer og i sosiale media.
 • Skrive søknader og hente inn ekstern finansiering til aktiviteter.
 • Delta inn i samarbeidet med Stormen konserthus på arrangementssiden.
 • Bistå inn i arbeidet med Unge Stormens teknikergruppe, inkludert faste møter på kveldstid, og ved større aktiviteter på kvelder og i helger.
 • Andre arbeidsoppgaver kan forekomme.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, eksempelvis innen kulturfag, prosjektledelse, lydteknikk, informasjonsarbeid e.l. Særlig relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Teknisk kompetanse og erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • HMS-kompetanse.
 • Relevant nettverk.
 • Erfaring med informasjonsarbeid og bruk av sosiale media fra tilsvarende stilling.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Politiattest må frembringes ved tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Du er et servicemenneske, er vennlig og liker å jobbe både alene og sammen med andre.
 • Du har en strukturert arbeidsform og liker å planlegge og håndtere mange parallelle prosjekter med gode resultater.
 • Du er handlekraftig og trives godt med høyt tempo, fysisk arbeid og at ingen arbeidsdager er like.
 • Du er nyskapende, initiativrik og åpen for nye måter å løse oppgaver på.
 • Du har god kjennskap til hva som rører seg i fagfeltet og er god på nettverksbygging.
 • Du er god på motivasjon, samarbeid, informasjon og inkludering, og skaper tillitt og gode relasjoner internt og eksternt.
 • Du trives med å jobbe med ungdom.

Annet

Aktuelle søke vil bli invitert til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldene tariffavtale.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dette blir du i så fall varslet om.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Frist
04/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Firma
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Stormen bibliotek har siden åpningen i 2014 vært en viktig arena for opplysning og annen kulturell virksomhet gjennom arrangementer, aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Vi skaper og legger til rette for aktivitet og utvikling gjennom vårt programarbeid, og gjennom satsningsområdene Unge Stormen, Stormen samiske senter og Stormen kunst/dájdda.

I 2022 hadde biblioteket 380 000 besøkende og mer enn 680 arrangementer. Til stillingen ligger det å planlegge og gjennomføre små og større arrangementer og aktiviteter, både i samarbeid med andre ansatte og på egen hånd, samt å hente inn ekstern finansiering.Stillinger

Direktør

Nordland Musikkfestuke

Rektor kulturskolen

Hamarøy kommune

Prosjektmedarbeider Sør-Afrika

Norges Musikkorps Forbund

Kantor/ kirkemusiker

Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd