Frist
11/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Utdanningsetaten i Oslo sørger for at 90 000 elever og lærlinger lærer og trives, utvikler seg faglig og sosialt og får bruke sin nysgjerrighet, sitt engasjement og sin kreativitet. Som en av våre 17 000 ansatte i Norges største kommunale etat får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse og med hjerte for Osloskolen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen herKalender

Legg til arrangement
Se alle

Seksjonssjef for Den kulturelle skolesekken (DKS) og elevtilbud

Oslo kommune

Avdeling for pedagogisk kompetanseutvikling (PKU) består av fem seksjoner og ca. 65 medarbeidere. De fem seksjonene er: Seksjon for læringsmiljø, seksjon for AKS og DKS, seksjon for læring og vurdering 1, seksjon for læring og vurdering 2 og seksjon for mangfold, inkludering og norskspråklige ferdigheter. Seksjonssjefene rapporterer til avdelingsdirektør for pedagogisk kompetanseutvikling. Seksjonssjefsstillingen som er lyst ut her vil som hovedansvarsområde ha ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS) og andre elevtilbud som avdelingen har ansvaret for. Seksjonen har pr i dag 6 medarbeidere, men dette vil endre seg. Seksjonene i avdelingen skal justeres og endringene trer i kraft 1.9. Seksjonssjefen vil ha det overordnede ansvaret for drift, økonomistyring og videreutvikling av seksjonen. I ledergruppa vil seksjonssjefen bidra til ledelse og utvikling av hele avdelingen.

Den kulturelle skolesekken

Ordningen er nasjonal, men med regional styring. DKS Oslo rapporterer til Kulturtanken som er DKS sin nasjonale etat. Regionalt er det byråd for oppvekst og kunnskap som er øverste leder. DKS Oslo har en styringsgruppe som fungerer rådgivende, i styringsgruppa sitter representanter fra kommunens byrådsavdelinger for henholdsvis kultur og utdanning, og de to underliggende etatene Utdannings- og Kulturetaten. Faggruppen som har det daglige ansvaret for DKS Oslo sitter i Utdanningsetaten, og sørger for at alle Osloskolens 90 000 elever mottar profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i skoletiden. Seksjonen har et bredt samarbeid med et mangfold av kulturaktører. Seksjonssjef følger opp faglig, strategisk og operativt, og skal bidra til å videreutvikle ordningen. Seksjonssjefen forventes å delta på nasjonale nettverk for DKS, og å være en stemme for DKS Oslo i samhandling med andre fylkeskommuner, og med DKS sin nasjonale etat Kulturtanken. Seksjonslederen forventes også å være en stemme og pådriver for å tydeliggjøre kunstens verdi i elevenes danning og utdanning, og styrke og fremheve DKS sin rolle som en ressurs i opplæringen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede strategiske prosesser for videreutvikling av DKS og seksjonen på kort og lang sikt
 • Følge opp porteføljene til den enkelte og sørge for god fordeling av oppgaver og ansvar i seksjonen
 • Støtte og bidra til medarbeidernes oppfølging av utøverne og kulturproduksjonene i DKS
 • Tilrettelegge for årlig utarbeiding av kulturprogram
 • Delta i nasjonale nettverk for DKS
 • Tilrettelegge for årsrapportering til Kulturtanken
 • Planlegge og gjennomføre møter i styringsgruppa for DKS
 • Økonomistyring av statlige spillemidler til DKS, herunder levere årlig revidert regnskap
 • Budsjettansvar for seksjonens drift
 • Personalansvar
 • Lede andre elevtilbud i avdelingen
 • Bidra til utvikling av avdelingen i ledergruppa

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, helst på masternivå
 • Kunst- og kulturkompetanse, yrkeserfaring fra kultursektor, gjerne med innsikt i DKS
 • Ledererfaring gjerne med personalansvar
 • Det er ønskelig med lederutdanning
 • Erfaring med økonomistyring
 • Erfaring med offentlig forvaltning er en fordel
 • Kjennskap til læreplanene (LK20) er en fordel
 • Erfaring fra planlegging av større arrangementer er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du utøver tillitsbasert ledelse, er god til å lytte og samarbeide
 • Du samarbeider godt med andre og liker å jobbe i team
 • Du motiverer og engasjerer medarbeidere
 • Du er strategisk og analytisk i tilnærmingen til arbeidsoppgaver
 • Du er god på å prioritere og skape trygghet for medarbeiderne
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du evner å jobbe under tidvis høyt arbeidspress

Vi tilbyr

 • Et inspirerende profesjonsfellesskap med høy kompetanse og dyktige, engasjerte og hyggelige medarbeidere
 • Faglige utfordringer og mulighet for personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger
 • Trimrom og treningstid

Kontaktinformasjon

Vibeke Larsen Kjesbu
Telefon: 21802180

 

Frist
11/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Utdanningsetaten i Oslo sørger for at 90 000 elever og lærlinger lærer og trives, utvikler seg faglig og sosialt og får bruke sin nysgjerrighet, sitt engasjement og sin kreativitet. Som en av våre 17 000 ansatte i Norges største kommunale etat får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse og med hjerte for Osloskolen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen her