Frist
04/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Firma
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Stormen bibliotek har siden åpningen i 2014 vært en viktig arena for opplysning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Vi skaper og legger til rette for aktivitet og utvikling gjennom vårt programarbeid, og gjennom våre satsningsområder Unge Stormen, Stormen samiske senter og Stormen kunst/dájdda.

Stormen bibliotek brenner for den gode leseropplevelsen og vi har jevnlig besøk av barnehager og skoleklasser. I tillegg arrangerer vi Lørdag i Stormen og Sommerles, har opplesninger og kreative verksteder, og har andre aktiviteter for barn og ungdom.

I 2022 hadde biblioteket 380 000 besøkende, og mer enn 680 arrangement.

Stormen biblioteket skal favne alle aldersgrupper, etnisiteter, kjønn og inntektsgrupper, med et særlig blikk for barn og unge. Med deg på laget, er vi enda nærmere å nå dette målet.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Pedagogstilling

Stormen bibliotek

Beskrivelse

Ved Stormen bibliotek i Bodø er det ledig 100 % fast stilling som pedagog med tiltredelse fra 1. august 2023.

Velkommen som søker og velkommen til Stormen bibliotek.

Arbeidsoppgaver

 • Skape interesse for bøker gjennom å lage inspirerte opplegg for klassebesøk, med utgangspunkt i skolens rammeplaner.
 • Formidle litteratur til barn, ungdom, foreldre og pedagogisk personale.
 • Lage undervisningsopplegg for Stormen kunst/dájdda og arrangerer klassebesøk.
 • Holde kontakten mellom Stormen bibliotek og skolene i kommunen.
 • Skape biblioteknettverk for skolebibliotekene i kommunen og bistå i å utvikle gode skolebibliotek.
 • Skape aktivitet og arrangementer for barn og unge, alt fra små lesestunder til større barne- og ungdomsarrangement på egen hånd eller i samarbeid med bibliotekets øvrige ansatte.
 • Bistå inn i arbeidet med Unge Stormen, inkludert faste møter på kveldstid, og ved større aktiviteter på kvelder og i helger.
 • Bidra inn i skrankevakter og kveld/helgearbeid ved behov.
 • Stillingen er lagt til biblioteks fagsøyle for arrangement og formidling, og fysisk oppgaver inngår i stillingen.
 • Andre arbeidsoppgaver kan forekomme.

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad innen ulike fagkombinasjoner av pedagogikk, litteratur og norsk. Søker må være kvalifisert for å kunne undervise på høyere trinn i grunnskolen.
 • Minst tre års relevant erfaring med undervisning og å lage pedagogiske opplegg.
 • Kunnskaper om samtidslitteratur for barn og ungdom.
 • Digital kompetanse.
 • Flytende i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Politiattest må frembringes ved tilsetting.

Personlige egenskaper

 • Du har et brennende ønske om å formidle litteratur til barn og unge.
 • Du har godt lag med barn og ungdom, og er både tålmodig og tydelig.
 • Du er nyskapende, initiativrik og åpen for nye måter å løse oppgaver på.
 • Du har en strukturert arbeidsform, har mye energi og liker å planlegge og gjennomføre.
 • Du skaper tillit og gode relasjoner internt og eksternt, og er god på nettverksbygging.
 • Du er et servicemenneske, er vennlig og liker å jobbe sammen med andre.
 • Du bistår inn i det praktiske arbeidet med gjennomføringen av arrangement.
 • Du må kunne utføre fysisk arbeid, håndtere støy og trives med at ingen arbeidsdager er like.

Annet

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldene tariffavtale.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dette blir du i så fall varslet om.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Om Bodø kommune

Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra – hver dag!

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Frist
04/06/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Nordland

Stillingstype
Offentlig
Firma
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Stormen bibliotek har siden åpningen i 2014 vært en viktig arena for opplysning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon. Vi skaper og legger til rette for aktivitet og utvikling gjennom vårt programarbeid, og gjennom våre satsningsområder Unge Stormen, Stormen samiske senter og Stormen kunst/dájdda.

Stormen bibliotek brenner for den gode leseropplevelsen og vi har jevnlig besøk av barnehager og skoleklasser. I tillegg arrangerer vi Lørdag i Stormen og Sommerles, har opplesninger og kreative verksteder, og har andre aktiviteter for barn og ungdom.

I 2022 hadde biblioteket 380 000 besøkende, og mer enn 680 arrangement.

Stormen biblioteket skal favne alle aldersgrupper, etnisiteter, kjønn og inntektsgrupper, med et særlig blikk for barn og unge. Med deg på laget, er vi enda nærmere å nå dette målet.