Frist
28/05/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er Norges største kulturfrivillige organisasjon med ca. 60000 medlemmer og ca. 1600 medlemskorps. NMF Rogaland er en av 8 regioner. Rogaland er en aktiv korps- og musikkregion. Vi skal bidra til å gjøre korps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet for barn, unge og voksne.

I regionen er det et vidt spenn av konkurranser, kurs og korpsaktiviteter. Det arrangeres årlig instruktørkurs, konkurranser for korps og drill, konferanse og er teknisk arrangør for NM skolekorps Brass og dirigentuka.
Rogaland har 144 korps med til sammen ca. 5250 medlemmer. Regionen nyter også godt av et engasjert, deltagende, og bredt sammensatt regionstyre.

Norges Musikkorps Forbund jobber for korpsene i Norge og legger til rette for å styrke hvert enkelt medlemskorps. Dette skjer gjennom å stimulere til faglig kvalitet, målrettet arbeid og vekst i hvert enkelt korps. Det blir særlig jobbet innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice og rammevilkår. Ungdomsarbeid, digitale medlemssystemer og kommunikasjon er noen av satsningsområdene vi jobber på tvers av i hele forbundet med for å få mer kraft og resultater ut i korpsene.Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Musikkonsulent i Rogaland

Norges Musikkorps Forbund

Vil du jobbe med korpsaktivitet i Rogaland?

Vår musikkonsulent i NMF Rogaland gjennom 12 år går til nye spennende oppgaver. Vi søker derfor hans etterfølger. Stillingen har musikkfaglig ansvar og produksjonsmedansvar for regionens sommerkurs, konkurranser, regionkorps og konferanser, og inngå avtaler/kontrakt med lokaler, teknisk hjelp, instruktører og dommere.

Du vil blant annet jobbe med dirigentutvikling for breddesatsning i korps, og bidra inn NMFs nasjonale musikkfaglige nettverk for korpsutvikling. Medlemsservice, veiledning av korpsdrift og praktiske oppgaver er en sentral del av arbeidshverdagen. Man får budsjettansvar for produksjoner.

Hvilken kompetanse ser vi etter?

 • vi ser etter deg som liker å arbeide selvstendig, er systematisk og strukturert, men som motiveres av resultater man skaper for og med andre
 • du har høyere musikkfaglig utdannelse og pedagogisk kompetanse, med et godt musikkfaglig nettverk
 • du har erfaring med produksjon av arrangement, og dedikeres av en strukturert og planmessig arbeidsform
 • du er effektiv
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og ser på utvikling som en motiverende faktor for å skape resultater
 • du er nøye i ditt arbeid og har et ønske om å jobbe administrativt. Erfaringer og tilbakemeldinger bruker du konstruktivt til utvikling
 • du har solid IT- og systemforståelse og en del erfaring fra informasjons- og mediearbeid
 • du er utpreget god i din skriftlige og muntlig i din formuleringsevne, og liker å visualisere kommunikasjonsarbeid
 • du er genuint opptatt av god service for andre

Vi legger stor vekt på at du har personlig egnethet som passer til stillingen.

Hvorfor skal du søke stillingen?

 • du får påvirke musikk- og kulturlivet
 • organisasjonen NMF er i positiv utvikling, og er Norges største frivillige kulturorganisasjon med stort mangfold
 • du får jobbe i en organisasjon med gode verdier: Fellesskap – Trygghet – Mestring – Utvikling
 • vi tilbyr varierte og interessante arbeidsoppgaver, og har stor fleksibilitet
 • du får engasjerte og dyktige kolleger
 • du får være med på å utvikle en region med ny administrativ bemanning
 • vi har en hyggelig og hektisk hverdag i et uformelt miljø
 • kontorplass sentralt i Stavangers kulturdel Bjergsted
 • gode forsikrings – og pensjonsordninger

Stillingen innebærer både noe helgearbeid og reiseaktivitet. Det er en forutsetning at søkere har førerkort og kan disponere egen bil. Ved ansettelse må politiattest fremlegges. Oppstart 1. oktober eller etter avtale.

Organisering og samarbeid

Administrasjonen NMF Rogaland består av to faste stillinger, og samarbeider tett med andre kollegaer i hele forbundet. Musikkonsulent jobber tett med daglig leder, og rapporterer til denne. Stillingen jobber også tett med musikksjef i forbundet, og inngår i fagteamet sammen med andre musikkonsulenter. Totalt har Norges Musikkorps Forbund i underkant av 50 ansatte.

Arbeidssted

NMF Rogaland er samlokalisert i kontorfelleskap med en rekke andre kulturorganisasjoner i Bjergstedparken, Stavanger. Parken huser også en rekke kulturinstitusjoner som Stavanger Kulturskole, Videregående Musikklinje, Stavanger Konserthus, Stavanger Symfoniorkester og UiS, Fakultet for utøvede kunstfag («musikkonservatoriet»).

Spørsmål om stillingen

Kjersti Tubaas
Generalsekretær
Mobil: 924 42 884
E-post: kjersti@musikkorps.no

Frist
28/05/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er Norges største kulturfrivillige organisasjon med ca. 60000 medlemmer og ca. 1600 medlemskorps. NMF Rogaland er en av 8 regioner. Rogaland er en aktiv korps- og musikkregion. Vi skal bidra til å gjøre korps til en attraktiv og tilgjengelig fritidsaktivitet for barn, unge og voksne.

I regionen er det et vidt spenn av konkurranser, kurs og korpsaktiviteter. Det arrangeres årlig instruktørkurs, konkurranser for korps og drill, konferanse og er teknisk arrangør for NM skolekorps Brass og dirigentuka.
Rogaland har 144 korps med til sammen ca. 5250 medlemmer. Regionen nyter også godt av et engasjert, deltagende, og bredt sammensatt regionstyre.

Norges Musikkorps Forbund jobber for korpsene i Norge og legger til rette for å styrke hvert enkelt medlemskorps. Dette skjer gjennom å stimulere til faglig kvalitet, målrettet arbeid og vekst i hvert enkelt korps. Det blir særlig jobbet innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice og rammevilkår. Ungdomsarbeid, digitale medlemssystemer og kommunikasjon er noen av satsningsområdene vi jobber på tvers av i hele forbundet med for å få mer kraft og resultater ut i korpsene.