Frist
12/04/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Reza e i Ragazzi

12/04/2024 Kl. 20:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Domkantor med hovedansvar for direksjon

Stavanger kirkelige fellesråd

2. gangs utlysning

Vil du jobbe i en spennende menighet, med et stort kulturarbeid og et inspirerende stabsfelleskap?

Stavanger kirkelige fellesråd har ledig stilling som domkantor, med hovedansvar for kordireksjon.

Domkirken og St. Petri menighet har som visjon å være en åpen og inkluderende menighet med Kristus i sentrum. Menigheten har ca. 8000 medlemmer (ca. 52% av innbyggerne). Staben består av til sammen 11 årsverk fordelt på ulike fagfelt, hvorav tre domkantorstillinger og en musikkprodusent. Vi har et positivt stabsmiljø kjennetegnet av trivsel, glede og godt samarbeid.

Menigheten disponerer tre av de flotteste historiske byggene i Stavanger sentrum samt et nytt menighetshus på Våland:

 • Stavanger domkirke er menighetskirke og bispedømmets hovedkirke. Den er Nord-Europas mest autentiske middelalderkatedral og feirer 900 år i 2025.
 • Bispekapellet fra 1200-tallet ligger rett ved domkirken
 • St. Petri kirke, bygget i 1866, er byens kulturkirke med mange konserter. I St. Petri har menigheten også flere tiltak i samarbeid med Kirkens Bymisjon.
 • Domkirken og St. Petri menighetshus på Våland har egnede lokaler for ulike typer samlinger. Her har de ansatte sine kontorer. Enkelte av menighetens gudstjenester finner også sted på menighetshuset.

Stavanger domkirke og St. Petri menighet er en viktig kulturaktør i Stavanger, med stor gudstjeneste- og konsertaktivitet. I 2019 ble det gjennomført 116 gudstjenester på søndager og helligdager og 167 hverdagsgudstjenester. 31 konserter ble holdt i regi av menigheten. I tillegg kommer det mye utleie til konserter, spesielt av St. Petri kirke.

Menigheten har fem kor: Knøttekoret (3-6år), Korskole (gutter fra første til tredje klasse og jenter fra første til femte klasse), Stavanger domkirkes guttekor (fra tredjeklasse), Stavanger domkirkes pikekor (fra 6. klasse til 19 år), og Stavanger domkor. Videre er to profesjonelle ensembler knyttet til menigheten: Stavanger katedralsangere og Stavanger katedralensemble Disse ledes av domkantorene.

Tilsetting skjer i Stavanger kirkelige fellesråd og domkantor har daglig leder i Domkirken og St. Petri menighet som sin nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver

 • Domkantorene har ansvar for menighetens kirkemusikalske virksomhet i tråd med menighetsrådets planer og prioriteringer
 • Dirigent for Stavanger domkor og Stavanger domkirkes guttekor
 • Ansvar for korledelse ved gudstjenester og andre arrangementer
 • Konsertvirksomhet
 • Styrke Domkirken og St. Petri som et kraftsentrum for kirkemusikk i regionen gjennom å ivareta både tradisjon og fornyelse i det kirkemusikalske arbeidet
 • Bidra til utformingen og oppfølging av plan for kirkemusikk
 • Medansvar for kirkens instrumenter og rådgiving i kirkemusikalske saker
 • Domkantorene deltar også i menighetens øvrige aktiviteter
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i kordireksjon eller ensembleledelse
 • Godkjent utdanning i henhold til tjenesteordning for kantor
 • Søkere som ikke oppfyller en av de formelle kvalifikasjonene kan bli vurdert. Det forutsettes at kandidat tilegner seg manglende kompetanse etter tiltredelse.
 • Erfaring fra større kor- og konsertprosjekter med profesjonelle musikere og ensembler
 • Høy kunstnerisk kompetanse og erfaring
 • Erfaring fra liturgisk praksis fra norsk gudstjenesteliv
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Være initiativrik og ha visjoner for framtiden
 • Være glad i mennesker og ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Evne til å bygge et miljø hvor koristene trives og kan utvikle seg
 • Arbeide selvstendig og i team
 • Bygge gode relasjoner med både frivillige og ansatte, være samarbeidsvillig og fleksibel

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor
 • Utfordrende jobb i en aktiv menighet med et stort korarbeid
 • Et tverrfaglig miljø av engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2 % trekk i brutto lønn

Andre opplysninger

 • Søker må være medlem av Den norske kirke
 • Det må påregnes kvelds- og helgearbeid
 • Personlig egnethet samt prøvedireksjon vektlegges
 • Det vil bli lagt opp til prøvespill og prøvedireksjon av kor, inkludert innstudering
 • Stillingen krever biskopens vigsling
 • Tilfredsstillende politiattest fremlegges før tilsettelse i hht Trossamfunnsloven § 20
 • Ved tilsetting blir en ansatt i Stavanger kirkelige fellesråd, med arbeidssted for tiden i Domkirken og St. Petri menighet
Kontaktinformasjon:
Olaug Mestad Slettbakk
Personalkonsulent
Telefon:936 59 296
Kamilla Eikeland Bergstrøm
Daglig Leder
Telefon:415 51 276

 

Frist
12/04/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Rogaland

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside