Frist
27/03/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Avdeling Kultur er en del av Divisjon for språk, kultur og levekår og består av seksjonene Kunst- og kulturutvikling, Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark og Scene Finnmark/Kultur i Troms. Seksjonen Kunst- og kulturutvikling er en aktør for utviklingen av kunst, språk og kultur i regionen, og er en veileder og forvalter av driftstilskudd og søkbare tilskuddsordninger til kunst- og kulturformidlingsinstitusjonene, festivaler og andre kunst- og kulturformål.Kalender

NeoArte – Synthesizer of Arts: NEOARTE MARATHON

25/03/2023 Kl. 17.00-22.00

Oslo

Lørdagsopera 25. mars

25/03/2023 Kl. 15:30

Oslo

Et basseventyr – en akustisk reise for hele familien

25/03/2023 Kl. 12:00 og 14:00

Oslo

Gloria! Bach og Poulenc hånd i hånd

26/03/2023 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Produsent

Scene Nord

Vil du være en del av vårt team som jobber med Landsdelsmusikerne?

Scene Nord er en del av Troms og Finnmark fylkeskommune, satt sammen av fagområdene Landsdelsmusikerordningen, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, UKM, Folkemusikk Nord og Bok- og Kulturbussen i Sør-Troms. Vi er 39 ansatte med kontor i Harstad, Målselv og Vadsø, samt musikerstillinger tilknyttet Harstad, Målselv, Vadsø, Alta og Hammerfest. Vi har ledig et ettårig svangerskapsvikariat i 80 % stilling som produsent/rådgiver ved Scene Nord, kontorsted Vadsø.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen inngår som en del av Scene Nords arbeid med Landsdelsmusikerordningen og du vil kunne jobbe tett med alle våre musikere, men med et spesielt produsentansvar for kammermusikkgruppen Ensemble Noor i Alta. Den som tilsettes vil sammen med våre andre produsenter inngå i vårt produsentteam, men det forventes at du kan jobbe selvstendig og strukturert med egne oppgaver da det er et krav at man leverer innen gitte tidsfrister.

Delegert ansvar for alle aspekter av relevante turnéer fra utvikling og innsalg av en produksjon til gjennomført turné, og herunder også å veilede og bistå arrangører (private, offentlige, profesjonelle og frivillige).

Ansvar for bestilling, koordinering og all øvrig logistikk for aktuelle turnéer og prøver, herunder lage reiserute og booke reiser og nødvendig teknisk utstyr

Utarbeide og følge opp detaljbudsjetter for aktuelle produksjoner, og utarbeide kontrakter til kunstnere og arrangører

Oppfølging av egne og innleide musikere/kunstnere

Delta og bidra positivt inn i vårt produsentteam

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning i samsvar med arbeidsoppgaver, eller relevant arbeidserfaring innen kulturfeltet
 • God kjennskap til kulturlivet i Nord-Norge
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring i bruk av datasystemer innen booking og/eller planleggingsverktøy
 • Erfaring med budsjettarbeid, både utarbeidelse og oppfølging
 • Erfaring eller interesse fra kunst- og kulturfeltet er en fordel.

Personlige egenskaper:

Arbeidsområdet krever i stor grad at du er strukturert og ryddig i arbeidsformen. Det forventes at du kan ta initiativ, arbeide selvstendig, og evner å bidra til konstruktivt tverrfaglig samarbeid. Da produsenten i stor grad jobber i team, samt eksternt mot våre samarbeidspartnere, er du svært serviceinnstilt og har utpreget gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

 • Økonomiske fordeler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, blant annet nedskriving av studielån.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Telefongodtgjørelse
 • Tilsetning i henhold til gjeldene lov- og avtaleverk

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV,vitnemål, attester
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Søknadsfrist: 27.03.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.

 

Frist
27/03/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Avdeling Kultur er en del av Divisjon for språk, kultur og levekår og består av seksjonene Kunst- og kulturutvikling, Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark og Scene Finnmark/Kultur i Troms. Seksjonen Kunst- og kulturutvikling er en aktør for utviklingen av kunst, språk og kultur i regionen, og er en veileder og forvalter av driftstilskudd og søkbare tilskuddsordninger til kunst- og kulturformidlingsinstitusjonene, festivaler og andre kunst- og kulturformål.Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev