Frist
24/02/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord – Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser.
Internasjonalt samarbeid er sentralt arbeidsområde hos oss. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.
Velkommen til Troms og Finnmark.Kalender

Arabisk fest – Eid konsert med Majaz

19/06/2024 Kl. 19:00

Oslo

Konsert: Palette

20/06/2024 Kl. 19:30, Døren (og baren) åpner kl. 18:30

Oslo

The Handover // Becco

20/06/2024 Kl. 20

Oslo

Ensemble KammerKlang i Bugården kirke

21/06/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Legg til arrangement
Se alle

Rådgiver/ turnékoordinator

Scene Nord Vest – Troms og Finnmark fylkeskommune

Vil du være en del av vårt team som jobber med Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken?

Vi har ledig 100 % fast stilling som rådgiver/turnékoordinator ved Scene Nord, kontorsted Harstad.

Scene Nord er en seksjon i Troms og Finnmark fylkeskommune, satt sammen av fagområdene Landsdelsmusikerordningen, Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle spaserstokken (DKSS), UKM, Folkemusikk Nord og Bok- og Kulturbussen i Sør-Troms. Vi er 38 ansatte med kontor i Harstad, Målselv og Vadsø, samt musikerstillinger tilknyttet Vadsø, Alta, Hammerfest, Målselv og Harstad. Som en del av vårt team vil du få ansvar for turnéer både i offentlig sammenheng og for grunnskoler og videregående skoler. Turnéene foregår i hele Troms og Finnmark fylke.

Arbeidsoppgaver:

 • Turnékoordinering i DKS logistisk arbeid med bookinger, kontakt med utøvere, kommuner og skoler
 • Delta i utarbeidelse av program for DKS behandling av søknader, kontakt med utøvere og kulturinstitusjoner o.l
 • Koordinatoransvar for ett av seks fagteam i DKS
 • Ansvar for turnélegging og/eller koordinering knyttet til DKSS
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid rettet mot kommuner og skoler
 • Delta på relevante møtearenaer for Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes

Kvalifikasjonskrav:

 • Det er ønskelig med bachelorgrad fra relevant høyskole-/ universitetsutdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert realkompetanse kompensere for manglende formalkompetanse
 • Aktuell kompetanse kan være merkantilt arbeid, reiseliv, kunstfaglig/pedagogisk kompetanse
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner i norsk
 • Behersker digitale verktøy og programmer
 • Det vil være en fordel med pedagogisk kompetanse relevant for målgruppe, eller kjennskap til DKS og fagfornyelsen i grunnskolen, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

Arbeidsområdet krever i stor grad at du er strukturert og ryddig i arbeidsformen. Det forventes at du kan ta initiativ, arbeide selvstendig, og evner å bidra til konstruktivt tverrfaglig samarbeid.Da stillingen i stor grad jobber inn i team, og samtidig eksternt mot våre samarbeidspartnere, er du svært serviceinnstilt og har utpreget gode samarbeidsevner.Erfaring eller interesse fra kunst- og kulturfeltet rettet mot barn og unge er en fordel.

Det legges vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • Et trivelig ,tverrfaglig og sosialt miljø
 • Fleksitid og gode ordninger for avspassering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilsetning i henhold til gjeldene lov og avtaleverk

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV,vitnemål, attester
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektroniskivårt rekrutteringssystemEasyCruit.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Kjell Arthur Helmersen, Telefon 77 78 86 61. E-post: kjell.helmersen@tffk.no

Viktig informasjon til deg som skal søke

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf.opplæringslovasine regler.

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. helsepersonelloven sine regler.

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Frist
24/02/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Troms og Finnmark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord – Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser.
Internasjonalt samarbeid er sentralt arbeidsområde hos oss. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.
Velkommen til Troms og Finnmark.