Frist
15/02/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Prosjektleder – Utredning Opera Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkeskommunen oppretter et engasjement i 50% stilling som prosjektleder for å utrede en mulig etablering av et operaselskap i Vestfold og Telemark. Prosjektleder vil få ansvaret for å lede og organisere arbeidet i dette forprosjektet, som skal danne et godt grunnlag for en eventuell opprettelse av Opera Vestfold og Telemark. Mulig organisering, lokal og nasjonal finansiering, samt god lokal og regional forankring er/blir sentrale elementer i dette arbeidet. Stillingen vil bli lagt til kultursektoren i Vestfold og Telemark fylkeskommune med arbeidssted i Sandefjord. Engasjementet varer frem til 31.12.2023.

Stillingstype: Midlertidig
Stillingsstørrelse: Deltid, 50%
Varighet: 31.12.2023

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Forberede en evt. opprettelse av et operaselskap i Vestfold og Telemark
 • Kartlegge og samle aktuelle aktører i fylket rundt en felles målsetting om å opprette Opera Vestfold og Telemark
 • Opprette en arbeidsgruppe bestående av relevante aktører i fylket
 • Utforme en mulig driftsmodell for Opera Vestfold og Telemark
 • Jobbe for statlig finansiering av Opera Vestfold og Telemark
 • Rapportere til styringsgruppe om framdrift i arbeidet

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Relevant faglig utdanning på minimum bachelornivå

Erfaring:

 • God kjennskap til musikk- og scenekunstfeltet i Norge
 • Kjennskap til og forståelse for arbeid med operaproduksjon
 • Samarbeid med mange aktører
 • Prosjektleder og/eller arbeid med prosjektstyring

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner
 • Evne til å se sammenhenger og sette initiativ ut i praksis
 • Du har god organisasjonsforståelse
 • Evne til å bygge og opprettholde nettverk og relasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til konstruktivt samarbeid /gode samarbeidsevner
 • Du jobber systematisk og strukturert
 • Du er analytisk og med god evne til problemløsning
 • Du er samvittighetsfull og har god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting og prøvetid

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Spørsmål om stillingen

Dag Henrik Skatteboe, Teamleder, Telefon 990 02 440

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, eventuell funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Frist
15/02/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Engasjement
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesdirektøren er øverste administrative leder.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Vi bidrar til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling samt regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi profesjonelle, inkluderende og modige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og løsningsorienterte lagspillere.