Frist
09/04/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Valle kommune ligg midt i Setesdal, berre to timars biltur frå kysten. Kommunen har to bygdesentrum, Valle og Rysstad, flott natur med mange moglegheiter for ulike aktivitetar, og eit rikt kultur og fritidstilbod. Kommunen har om lag 1200 innbyggjarar.

 Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Legg til arrangement
Se alle

Interkommunal kulturskulelærar i folkemusikk

Valle kommune

Interkommunal kulturskulelærar i folkemusikk – ei satsing på UNESCO Setesdal og den immaterielle kulturarva!

Ansettelsesform: Prosjekt

I samband med satsinga på UNESCO Setesdal og den immaterielle kulturarven lyser vi ut stilling som kulturskulelærar i folkemusikk. Dette er ei 3-årig interkommunal prosjektstilling, med mogelegheit for forlenging, i Bygland, Valle og Bykle. Stillinga kan delast på to personar.

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning innan folkemusikk; hardingfele, munnharpe, kveding og folkedans
 • Time- og gruppeundervisning i kulturskulane i Bygland, Valle og Bykle kommunar
 • Kursverkemd og workshops
 • Rekrutteringsarbeid i barnehage og barne- og ungdomskule
 • Samarbeid med opplæringsprosjektet “Gorrlaus” i barnehage og skule
 • Kulturformidling i kulturskule og barnehage/skule
 • Vere synleg i lokalsamfunnet
 • UKM – bidra til rekruttering og praktisk arbeid i forbindelse med arrangementet
 • Samarbeid med det frivillige og andre aktuelle

Vi ønskjer primært at du er tilsett på heiltid, men stillinga kan delast på to personar.

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3-årig relevant høgare utdanning frå høgskule eller universitet. Relevant erfaring kan vurderast til å kompensere for utdanning.
 • Undervisingskompetanse
 • Gjerne relevant erfaring frå arbeid med barn og unge
 • God i norsk munnleg og skriftleg
 • God til å nytte digitale verktøy
 • Førarkort klasse B (minimum)

Personlege eigenskapar

 • Engasjement for å jobbe med barn og ungdomar
 • Du liker å jobbe sjølvstendig, men er også ein lagspelar
 • Du jobbar strukturert, men er også fleksibel
 • Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt både munnleg og skriftleg
 • Vi legg vekt på at du er løysingorientert, tilpassingsdyktig og personleg eigna for jobben

Andre opplysningar

 • Du skal jobbe i kulturskulane i alle tre kommunane
 • Krav om godkjent politiattest ved tilsetting
 • Stillinga inneber ein del kvelds- og helgearbeid
 • Stillinga kan delast på to personar
 • Du må disponere eigen bil

Valle kommune har arbeidsgjevaransvar for stillinga. Vi ser derfor føre oss at fast kontorstad vil vere i Valle kommune, der også UNESCO-prosjektet Setesdalsfolk, Setesdal Spelemannslag og Setesdalsmuseet, som alle vil vere naturlege samarbeidspartnarar, har sine lokale.
Oppstart seinast 01.08.23.

Vi tilbyr

 • Tett samarbeid med andre fagpersonar i eit aktivt og utviklande miljø
 • Løn etter kvalifikasjonar etter tariff
 • Hjelp med å skaffe bustad
 • God barnehagedekning
 • Full kulturskuledekning
 • Tilgang til fritidsleilegheit i Kristiansand
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Spørsmål om stillingen

Torunn Charlotte Nyberg, leiar, Telefon 970 61 587

Om UNESCO Setesdal

I 2019 kom spel, dans og song (stev og stevjing) i dei tre øvre setesdalskommunane Bygland, Valle og Bykle på UNESCO si representative liste for immateriell kulturarv. Denne stillinga er ei satsing på UNESCO Setesdal.
Agder fylkeskommune oppretta i 2021 prosjektet Setesdalsfolk, med Annbjørg Lien som prosjektleiar. Også Setesdalsmuseet har immateriell kulturarv i sin portefølje. Gjennom opplæringsprosjektet Gorrlaus, eit samarbeid mellom kommunane og Setesdal Spelemannslag, får alle barn og og unge opplæring i folkemusikk og -dans i barnehage og skule.

Om oss

Fritidstilboda i Bygland, Valle og Bykle er mange og varierte, både sommar og vinter. Her kan du oppleve alt frå bading og båtliv i idylliske Byglandsfjorden, til bratt friluftsliv og alpinbakkar i Brokke og på Hovden. I alle tre kommunane finn du gode idretts- og kulturanlegg, flotte forhold for ski og fjellturar, sykling og klatring med meir. Vi har også eit mangfaldig organisasjonsliv, og generelt mange gode tilbod og arrangement for barn og unge.

Vi ser fram til å høyre frå deg!

Frist
09/04/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Prosjekt
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Valle kommune ligg midt i Setesdal, berre to timars biltur frå kysten. Kommunen har to bygdesentrum, Valle og Rysstad, flott natur med mange moglegheiter for ulike aktivitetar, og eit rikt kultur og fritidstilbod. Kommunen har om lag 1200 innbyggjarar.