Frist
17/02/2023

Søknad leveres
veg.kirkeverge@vegarshei.kommune.no

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Vegårshei kommune og sokn ligger øst i Agder, og er en innlandskommune med ca. 2100 innbyggere.

Vegårshei Menighet har ca 1185 medlemmer. Det er én kirke i soknet. Vegårshei har to offentlige kirkegårder; en ved kirka og en på Espeland, vest i bygda.

Staben består av kirkeverge/daglig leder i 75% stilling, sokneprest i 100% stilling, kirketjener/kirkegårdsarbeider i 70% stilling, trosopplærer i 25% stilling og ungdomsarbeider i 10% stilling. Klokkertjenesten blir delt på 3 frivillige.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kirkemusiker/ organist/ kantor

Vegårshei kirkelige fellesråd

Vegårshei kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirkemusiker/organist/kantor i inntil 30% fast stilling. Stillingsstørrelsen kan tilpasses etter søkers ønske.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet i soknet
 • Spille ved gudstjenester, begravelser, vielser, andakter/ sangstunder på institusjoner og ved andre menighetsarrangement.
 • Planlegge og medvirke ved musikkandakter, kirkekonserter og lignende

Kvalifikasjoner:

 • Organistutdanning. Annen relevant praksis og utdanning vil bli vurdert.
 • Det er ønskelig med ferdigheter og erfaring fra menighets- og gudstjenesteliv
 • Det er ønskelig at søker behersker både orgel og piano
 • Kjennskap til Den norske kirkes liturgi og salmetradisjon
 • Evne til å arbeide ryddig og strukturert
 • God evne til å samarbeide og jobbe selvstendig
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å samarbeide og jobbe selvstendig
 • Lede, utvikle og inspirere kirkemusikalsk aktivitet basert på lokal tradisjon, mangfold og nyskaping
 • God til å lede fellessang gjennom orgel- og pianospill
 • Samarbeide med instrumentalgrupper og solister
 • Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Lønns- og arbeidsvilkår i hht. gjeldende tariffavtaler for kirkelig sektor
 • Pensjonsordning i KLP

Annet:

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Ved ansettelse kreves politiattest uten anmerkninger
 • Medlem av Den norske kirke
 • Kvelds – og helgearbeid må påregnes
 • Førerkort klasse B og disponere bil
 • Aktuelle kandidater innkalles til intervju og prøvespill
 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover og reglementer og tariffavtale for KAs tariffområde.

Søknadsfrist: 17.februar 2023

Arbeidssted: Vegårshei kirke, Molandsveien 120, 4985 Vegårshei

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Maria Nese Taxerås, kirkeverge, tlf: 90161892
Jorunn Myre, menighetsrådsmedlem, tlf 908 77 081

Søknad sendes til:

Vegårshei kirkelige fellesråd
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

eller

veg.kirkeverge@vegarshei.kommune.no

Frist
17/02/2023

Søknad leveres
veg.kirkeverge@vegarshei.kommune.no

Område
Agder

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Vegårshei kommune og sokn ligger øst i Agder, og er en innlandskommune med ca. 2100 innbyggere.

Vegårshei Menighet har ca 1185 medlemmer. Det er én kirke i soknet. Vegårshei har to offentlige kirkegårder; en ved kirka og en på Espeland, vest i bygda.

Staben består av kirkeverge/daglig leder i 75% stilling, sokneprest i 100% stilling, kirketjener/kirkegårdsarbeider i 70% stilling, trosopplærer i 25% stilling og ungdomsarbeider i 10% stilling. Klokkertjenesten blir delt på 3 frivillige.