Frist
09/01/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Om virksomheten

Namsos er regionbyen i Namdalen og den sjette største kommunen i Trøndelag. Kommunen er stor nok til å tilby spennende fagmiljø og faglig utvikling, samtidig er det smått nok her til at du møter kjentfolk på bussen. Stort nok til at både du selv og familien kan finne fritidsaktiviteter dere trives med, og et mangfoldig kulturtilbud. Smått nok til at du blir kjent med nærmiljøet ditt. Stort nok til at du finner uberørt natur og stier der du kan gå for deg selv. Namsos kommune har 1700 dyktige medarbeidere som sammen legger ned en betydelig innsats for at det skal være godt å bo i Namsos. Kommunen kan tilby varierte og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og en trygg jobb. Vi trenger både deg som er nyutdannet og deg med arbeidserfaring – som kan tilføre ny og annen kompetanse.Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Arrangementskoordinator Kunst og kulturformidling

Namsos kommune Kulturarena

 • 80 % fast stilling

Virksomheten gjennomfører flere hundre små og store arrangement i året, alt i fra møter, kurs, konferanse og livssynsnøytrale seremonier, til teater og konserter med lokale og nasjonale aktører. Som arrangementsmedarbeider vil du jobbe med arrangement av alle slag.

Arbeidsoppgavene vil gå fra å rigge opp og ned våre rom og scener, ta imot og ivareta publikum og leietagere, planlegging av arrangement og følge opp booking. Mye av jobben vil foregå på ettermiddag og kveld, samt helg.

Du vil ha fast arbeidssted på Kulturhuset i Namsos, men daglig arbeid utføres på flere andre arenaer i Namsos.

Vi søker en initiativrik og selvstendig person med gode samarbeidsevner og teknisk forståelse. Du må trives med å jobbe sammen med mennesker fra ulike fagmiljøer og ha evne til å opparbeide tillit og å skape gode relasjoner. Som ansatt i virksomheten kunst- og kulturformidling møter du daglig både interne og eksterne samarbeidspartnere, noe som stiller krav til positiv omgang med omgivelsene. Personlig egnethet er derfor viktig for stillingen, og vil bli vektlagt i en tilsetting.

Arbeidsoppgaver:

 • Klargjøring av saler og øvrig areal på flere kulturarenaer
 • Teknisk mottak
 • Mottak av artister og publikum
 • Gjennomføring av arrangement
 • Bistå ved rigging
 • Innkjøp og forberedelser til konserter og forestillinger
 • Arrangementsmedarbeider forutsettes ellers å delta i virksomhetens øvrige arbeids- og fellesoppgaver, og må kunne bistå med andre oppgaver når dette er nødvendig

Kvalifikasjoner og ønsket utdanningsnivå:

 • Det er ønskelig med bachelorgrad innen relevante fagområder (kultur, musikk, teknikk, kreative fag eller servicefag).
 • Realkompetanse kan vurderes.
 • Teknisk innsikt og erfaring fra arrangementsavvikling er ønskelig.
 • Kjennskap til ulike sceniske uttrykk.
 • Kunnskap om lyd, lys, scene og AV.
 • Personer med relevant erfaring foretrekkes, men opplæring vil bli gitt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og gode språkkunnskaper på norsk og engelsk.
 • God digital kompetanse.
 • Kjennskap til kulturarbeid, samt frivillige lag og organisasjoner er en fordel.
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Det forventes selvstendighet og evne til å ta initiativ, samt god gjennomføringsevne.
 • Struktur og ryddighet
 • Engasjement og interesse for arbeidet og fagfeltet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • En løsningsorientert og serviceinnstilt person

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med muligheter for vekst og utvikling.
 • Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
 • En trygg og ansvarlig arbeidsgiver
 • Kreativt og godt arbeidsmiljø

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker derfor en balansert alders, kjønnsmessig og etnisk sammensetning blant ansatte. Vi oppfordrer kvinner og personer med innvandrerbakgrunn til å søke stillingen.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Lønn iht. tariff
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Kontaktperson for stillingen
Roger Grande
Telefon: +47 95858167
Epost: roger.grande@namsos.kommune.no

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen «Søk her». Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25.

Er dette en jobb å flytte til?
Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)
Namsos kommune på Facebook
Namsos kommunes hjemmeside

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?
Link til søknadsskjema: Søk her

Frist
09/01/2023

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Trøndelag

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Om virksomheten

Namsos er regionbyen i Namdalen og den sjette største kommunen i Trøndelag. Kommunen er stor nok til å tilby spennende fagmiljø og faglig utvikling, samtidig er det smått nok her til at du møter kjentfolk på bussen. Stort nok til at både du selv og familien kan finne fritidsaktiviteter dere trives med, og et mangfoldig kulturtilbud. Smått nok til at du blir kjent med nærmiljøet ditt. Stort nok til at du finner uberørt natur og stier der du kan gå for deg selv. Namsos kommune har 1700 dyktige medarbeidere som sammen legger ned en betydelig innsats for at det skal være godt å bo i Namsos. Kommunen kan tilby varierte og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og en trygg jobb. Vi trenger både deg som er nyutdannet og deg med arbeidserfaring – som kan tilføre ny og annen kompetanse.