Frist
01/12/2022

Søknad leveres
anders@arrangor.no

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet, med over 500 medlemmer. Norske Kulturarrangører arbeider for at våre medlemmer og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Rådgiver kommunikasjon og marked

Norske Kulturarrangører

Norske Kulturarrangører (NKA) har ledig et ettårig vikariat som rådgiver for marked og kommunikasjon i 100 prosent stilling. Søknadsfrist: 01.12.2022.

Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet, med over 500 medlemmer. Norske Kulturarrangører arbeider for at våre medlemmer og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet.

NKA har nå ledig et ettårig vikariat som rådgiver for marked og kommunikasjon i 100 prosent stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for organisasjonens kommunikasjonsarbeid, herunder sørge for at organisasjonen fremstår troverdig, nyskapende og fremoverlent i alle flater
 • Hovedansvar for webutvikling, herunder redaktør for arrangor.no og Arrangørwikien
 • Hovedansvar for produksjon og koordinering av NKAs nyhetsbrev
 • Administrator og innholdsprodusent på organisasjonens sosiale kanaler
 • Bistå daglig leder med pressearbeid, interessepolitisk arbeid og annet kommunikasjonsarbeid
 • Oppfølging av medlemstilbud og annet markedsrettet aktivitet, herunder holde i dialogen med eksterne leverandører
 • Bistå overordnet i arbeid med statistikkinhenting og behandling av datagrunnlag
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av seminarer, webinarer, andre opplæringstilbud og aktiviteter

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan stillingen pålegges arbeidsoppgaver etter instruks fra daglig leder. Helgearbeid og noe reising må påregnes i forbindelse med medlemsbesøk, seminarer og konferanser.

Vi søker etter en person med:

 • Utdanning på bachelornivå (relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • Erfaring fra og nettverk i arrangørfeltet spesielt og norsk kulturbransje generelt
 • Stor arbeidskapasitet, administrativ erfaring og organisatoriske evner
 • Gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner og høy grad av serviceinnstilling
 • Gjennomføringsevne som er både initiativrik og løsningsorientert
 • Svært god skriftlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med kommunikasjon- og markedsrelatert arbeid
 • Erfaring med statistikkarbeid
 • Grunnleggende ferdigheter i Microsoft Office 365
 • Erfaring med Adobe Indesign, Canva, CRM eller medlemssystem og Umbraco (eller andre CMS-verktøy)
 • Interesse for- og kunnskap om IT og digital utvikling

I en liten administrasjon jobber vi ofte i team og må til tider avlaste hverandre i oppgaveløsningen. Fleksibilitet hos de ansatte er derfor avgjørende, og personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Lunsjordning og fleksitid
 • Avspaseringsordning og ekstra ferie i forbindelse med påske og jul
 • En spennende og utfordrende stilling i en organisasjon med svært bred nasjonal kontaktflate i en av de sentrale organisasjonene i kulturbransjen
 • En sentral rolle i organisasjonen der du vil få mulighet til å påvirke kommunikasjons- og markedsarbeidet til en organisasjon i sterk vekst

Kortfattet søknad med CV sendes på e-post til anders@arrangor.no. Søknadsfrist: 01.12.2022. Ønsket oppstart er så raskt som mulig. Stillingen er et vikariat med mulig forlengelse.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, – uavhengig av alder, kjønn, funksjonsvariasjoner, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fungerende daglig leder, Anders Tangen, e-post: anders@arrangor.no, telefon: tlf.: 924 32 808.

Frist
01/12/2022

Søknad leveres
anders@arrangor.no

Område
Oslo

Stillingstype
Privat
Organisasjon
Vikariat
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet, med over 500 medlemmer. Norske Kulturarrangører arbeider for at våre medlemmer og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet.