Frist
09/10/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.
NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.
NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 800 studenter og om lag 350 ansatte.Kalender

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Svåne – Releasekonsert

31/05/2024 Kl. 19.30

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

01/06/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Leder til enhet for FoU-administrasjon og prosjektstøtte

NMH

Vil du være tett på Musikkhøgskolens satsing på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid?

FoU-virksomheten ved NMH er i rivende utvikling og både andelen kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning forventes å vokse de nærmeste årene. Det meste av NMHs FoU-aktivitet er organisert gjennom våre FoU-sentre som til sammen dekker områdene kunstnerisk utviklingsarbeid, oppføringspraksis, musikkterapi og musikkpedagogikk. NMH har også to doktorgradsprogrammer og et senter for fremragende utdanning i musikkutøving. Til sammen drifter institusjonen over 100 FoU-prosjekter med ulik innretning og størrelse.

Enhet for FoU-administrasjon og prosjektstøtte inngår som en av tre enheter i studie- og FoU-seksjonen og har ansvaret for oppfølging av FoU-virksomheten i tett samarbeid med viserektor for FoU.

Dette skal du jobbe med

Som avdelingsleder vil din arbeidshverdag være tett knyttet til hele NMHs FoU-virksomhet. Du vil følge en rekke av våre fremste utøvere, pedagoger og forskere innenfor musikkfeltet tett, og være en ressursperson i møter mellom fag og administrasjon. Foruten saksbehandling og håndtering av ulike prosesser og forespørsler vil du ha personalansvar og ansvar for oppfølging av arbeidsoppgaver og ansvarsområder i enheten. Du vil rapportere til studie- og FoU-sjef, og inngå i studie- og FoU- seksjonens ledergruppe.

Avdelingsleder skal bidra til å sikre godt samarbeid og god arbeidsflyt på tvers av enheter og seksjoner i administrasjonen. Du vil også ha et særlig ansvar for at samarbeidet med fagmiljøene flyter godt innenfor enhetens ansvarsområder.

Ansvarsområder / arbeidsoppgaver:

 • Personal-, resultat- og budsjettansvar
 • Sekretær for FoU-utvalget
 • Bistå i søknadsprosesser om eksternfinansiering og i oppfølging av pågående prosjekter
 • Bistå studie- og FoU-sjef og viserektor for FoU i overordnede prosesser som angår FoU-virksomheten ved NMH

Disse kravene må du oppfylle:

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra FoU-administrasjon og god innsikt i kompleksiteten i det FoU-administrative arbeidet
 • Kunnskap om høyere utdanning
 • Erfaring fra strategisk planarbeid
 • God tallforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Det er en fordel om du også har:

 • God kjennskap til sentrale aktører for eksternfinansiert virksomhet
 • Kjennskap til utdanningsinstitusjoner innen skapende og utøvende kunstfag
 • Kjennskap til kunstnerisk utviklingsarbeid

Vi ser etter deg som:

 • Er en god relasjonsbygger som motiveres av å lede andre gjennom involverende prosesser
 • Er opptatt av forbedring og videreutvikling av fagområder og arbeidsprosesser
 • Er god på å tenke helhetlig og se muligheter innenfor gitte rammer
 • Er god på å prioritere og håndtere tidspress
 • Har god rolleforståelse

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Generelt:

Stillingen er underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som avdelingsleder, stillingskode 1407, lønnstrinn 70-75 (f.t. kr. 661 400 – kr. 728 100 pr. år). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil i så tilfelle bli varslet om dette.
Stillingen er fast.

Tiltredelse: Etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til vår rådgiver hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tlf.: 98 90 10 25.

Frist
09/10/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.
NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.
NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 800 studenter og om lag 350 ansatte.