Frist
07/10/2022

Søknad leveres
jeroen.de.groot@ncb.no

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Carte Blanche arbeider med norske og internasjonalt anerkjente koreografer og har som mål å være en pioner innenfor nyskapning, presentasjon og utvikling av samtidsdans i Norge og utlandet.Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Tekniker med spesialisering lyd

Carte Blanche

English text below

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Selskapet er lokalisert i Bergen, og turnerer i inn- og utland. Selskapet har 31 ansatte og et samlet budsjett på ca. 48 millioner kroner.

Carte Blanche har en liten og fleksibel administrasjon, og ansatte med ulik kulturell og nasjonal bakgrunn.

Carte Blanche har følgende stilling ledig med snarest mulig tiltredning, og søknadsfrist 7. oktober:

Vi søker en positiv, engasjert og fleksibel tekniker i 50% fast stilling. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Kvalifikasjoner:

 • god kunnskap til DiGiCo sine lydbord
 • kunnskap til Q-Lab
 • god kunnskap til minst en DAW, fortrinnsvis Digital Performer, Cubase og Ableton Live
 • lydtekniske ferdigheter i scene- og studioproduksjon (equalizing/tuning/editing)
 • relevant erfaring fra scenekunstfeltet og turnévirksomhet
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner

Arbeidsoppgaver

 • rigging og avvikling av prøver og forestillinger i Bergen og på turné
 • bistå til å realisere lyddesignerens/komponistens/koreografens visjon
 • forefallende studioarbeid
 • andre arbeidsoppgaver ved behov

Vi tilbyr

 • utfordrende og variert arbeid i et kreativt og internasjonalt miljø
 • en kreativ arbeidsplass i konstant utvikling
 • lønn etter tariff

Stillingen rapporterer til Teknisk sjef, og arbeidsted er selskapets lokaler i Bergen og de stedene Carte Blanche turnerer i inn- og utland.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Teknisk sjef Jeroen de Groot, telefon 482 64 202.

Søknaden sendes til jeroen.de.groot@ncb.no

NB! I henhold til Offentleglova §25 kan søkerlisten bli offentliggjort.

Carte Blanche is the Norwegian national company for contemporary dance. The company is situated in Bergen and tours both Nationally and Internationally. The company has 31 employees and a combined budget of about 43 million Norwegian kroner.

Carte Blanche has a small and flexible administration and employees with various cultural and national backgrounds.

Carte Blanche has the following position available, starting as soon as possible with the application deadline on the 26th of September

TECHNICIAN WITH A SPECIALIZATION IN SOUND, in a 50% permanent position

We are looking for a positive, engaged, and flexible Technician in a 50% permanent position. Female candidates are encouraged to apply.

Qualifications:

 • proficient on the DiGiCo family of sound desks
 • knowledge of Q-Lab
 • proficient in at least one DAW, preferably Digital Performer, Cubase, and Ableton Live
 • technical expertise in sound engineering techniques (e.g., equalization/tuning/editing)
 • relevant experience in the performing arts and touring
 • proficient in the verbal and written use of English and preferably Norwegian
 • works well with others

Tasks:

 • rigging and execution of rehearsals and performances in Bergen and on tour
 • assist in the realization of the Sound Designer’s/composer’s/choreographer’s vision
 • necessary studio work
 • other tasks when necessary

We offer:

 • a position in one of contemporary dance’s most innovative companies
 • a creative working place in constant development
 • salary according to tariff

The position reports to the Technical Director, and the workplace is the company’s premises in Bergen and those venues Carte Blanche tours nationally and internationally.

For more information about the position, please contact Technical Director Jeroen de Groot, telephone +47 482 64 202

Application with CV can be sent to jeroen.de.groot@ncb.no

NB! In accordance with the freedom of information act, section 25, the list of applicants can be made public.

Frist
07/10/2022

Søknad leveres
jeroen.de.groot@ncb.no

Område
Vestland

Stillingstype
Privat
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Om virksomheten

Carte Blanche arbeider med norske og internasjonalt anerkjente koreografer og har som mål å være en pioner innenfor nyskapning, presentasjon og utvikling av samtidsdans i Norge og utlandet.