Frist
02/10/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 800 studenter og 235 årsverk.Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Legg til arrangement
Se alle

Administrerende direktør

Norges musikkhøgskole

Vil du være med og utvikle et av landets mest spennende utdanningsmiljøer?

Norges musikkhøgskole søker ny administrerende direktør som kan være med og lede den videre utviklingen av høgskolen, i delt ledelse med rektor. Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomheten og er ansvarlig for å iverksette de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer.

Vi ser etter en leder som har relevant administrativ bakgrunn, fortrinnsvis fra universitets-, høyskole- eller forskningssektoren. Du har svært god organisasjons- og rolleforståelse og ser viktigheten av å skape en inkluderende kultur som fremmer deling, samarbeid og samhandling. Du har tidligere ledet endrings- eller strategiprosesser, gjerne i andre kunnskapsorganisasjoner, og kan vise til gode resultater.

Som person er du initiativrik, strukturert og samarbeidsorientert. Du kommuniserer godt og evner å skape tillit i møte med ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere. Du har en motiverende og inkluderende lederstil, med engasjement for musikk og utdanning.

Stillingen er fast og lønnes etter avtale.

For mer informasjon, se instruks for stillingen.

Ta gjerne kontakt med Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, Benedicte Andersen, tlf. 478 21 687, eller Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103. Send din søknad snarest og senest 2. oktober 2022.

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved høgskolen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Alle kvalifiserte personer oppfordres til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

Frist
02/10/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Oslo

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Om virksomheten

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 800 studenter og 235 årsverk.