Frist
03/10/2022

Søknad leveres
kirkevergen@larvik.kirken.no

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside


Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kantor/ organist/ kirkemusiker

Larvik kirkelige fellesråd

Vår organist i Kvelde og Hvarnes menigheter går over i annen stilling i Larvik kirkelige fellesråd. Vi søker derfor etter ny kantor/ organist/ kirkemusiker i en 70% stilling.

Arbeidsstedet/menighetene:

 • Menighetene har et samlet medlemsantall på ca. 1800 medlemmer.
 • Kvelde kirke er en trekirke fra 1871 med et orgel bygget av August Nielsen restaurert av Junker i 1984. Mekanisk traktur med 10 stemmer. Det er et nyinnkjøpt piano i kirken.
 • Hvarnes kirke er en trekirke fra 1705 og har et orgel fra Reil bygget i 2005. Mekanisk traktur med 10 stemmer.
 • I Kvelde og Hvarnes menigheter samlet er det gudstjeneste 3 søndager/måned.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for menighetenes kirkemusikalske aktivitet.
 • Planlegging og gjennomføring av menighetenes gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med sokneprest og stab.
 • Være del av innarbeidet vaktordning for gravferder og vielser i Larvik prosti.
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Samarbeid med lokalt kulturliv.
 • Være med å videreutvikle sang- og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet, for eksempel med aktiviteter som salmekvelder og barnekor.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis 4 års kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant musikkutdanning.
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter, beherske flere musikksjangre og ha kunnskap og erfaring i korledelse.
 • God kjennskap til Den norske kirkes virksomhet og interesse og engasjement for folkekirke og menighet.
 • Trygg på bruk av IT-baserte verktøy.
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er svært viktig for et godt og velfungerende samarbeid med sokneprest, stab, frivillige og menighetenes råd og utvalg. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.

Det må beregnes arbeid på søn- og helligdager, noen lørdager i forbindelse med vielser og andre arrangement.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Ved ansettelse kreves framlegging av politiattest. Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale og vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger fra pensjonsselskapet KLP.
Søker må disponere bil.

Søker må være forberedt på prøvespill i ansettelsesprosessen.

Kontakt

Spørsmål om stillingene rettes til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, telefon 98231305, epost: sigrid.kobro.stensrod@larvik.kirken.no

Søknad og CV sendes til kirkevergen@larvik.kirken.no

Søknadsfrist 03.10.2022. Tiltredelse etter avtale.

Frist
03/10/2022

Søknad leveres
kirkevergen@larvik.kirken.no

Område
Vestfold og Telemark

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Deltid

Nettside