Frist
25/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside


Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Seniorrådgiver kulturutvikling

Viken fylkeskommune

Kulturutviklingsseksjonen er en del av rådsområde kultur og mangfold i Viken fylkeskommune og består av 19 årsverk. Seksjonen er organisert med en rådgiverstab på 9 personer, enheten Ung kultur med 5 medarbeidere og talentsatsing på film gjennom Mediefabrikken hvor det er 5 medarbeidere. Faglig spenner seksjonen vidt og forvalter tilskuddsordninger for bl.a. scenekunst, musikk, festivaler og visuell kunst. Ung kultur, publikumsutvikling, internasjonalt kulturarbeid og kulturnæringer er også en del av porteføljen vår som regional utviklingsaktør. Vi søker etter ny medarbeider til rådgiverteamet, som kan bidra til forvaltning og utvikling innenfor disse områdene: festivaler, musikk på bred basis, internasjonalt kulturarbeid og kulturnæringer.

Viken fylkeskommune tilbyr her en spennende og utadrettet stilling innenfor et bredt kulturområde, sentralt på Østlandet. Stillingen er fast og vil etter oppdelingen av Viken fylkeskommune bli videreført i en av de nye fylkeskommunene.

 • Heltid
 • Fast
 • 100%

Arbeidsoppgaver

 • forvaltning av tilskuddordninger innenfor stillingens ansvarsområde
 • utvikling av fagområdene
 • prosjektutvikling i samarbeid med aktuelle aktører
 • bygge opp og vedlikeholde nettverk
 • saksbehandling og bidra med innspill og faglige vurderinger til administrativt og politisk nivå
 • andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

 • master eller tilsvarende innenfor relevant fagområde
 • bred erfaring fra minst to av de fagområdene stillingen omfatter
 • erfaring fra saksbehandling, tilskuddsforvaltning og prosjektutvikling er ønskelig
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere til stillingen på nivå som seniorrådgiver, kan stillingen gjøres om til rådgiver og oppgaver justeres tilsvarende.

Personlige egenskaper

 • relasjonsbygger
 • god gjennomføringsevne
 • planmessig og strukturert
 • fleksibel og omstillingsdyktig
 • god kommunikator
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • hyggelig miljø og aktive, kulturorienterte kolleger
 • lønn- og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverk

Kontaktinformasjon

Toril Mølmen
seksjonsleder kulturutvikling
915 48 632

Viken fylkeskommune har tre administrative lokasjoner, Drammen, Oslo og Sarpsborg. Stillingen vil være tilknyttet ett av disse som kontorsted. Viken fylkeskommune er en fleksibel arbeidsgiver som vil legge til rette for at medarbeider kan bo og jobbe med utgangspunkt fra hele regionen.

Viken fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Viken fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune står foran en endringsprosess, der oppgavene skal deles på tre nye fylkeskommuner. Medarbeidernes kompetanse vil også i eventuelle nye fylkeskommuner være avgjørende for at oppgaver, tjenester og regionalt utviklingsarbeid utføres på en best mulig måte til regionens innbyggere.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

Frist
25/09/2022

Søknad leveres
Søknadsskjema

Område
Viken

Stillingstype
Offentlig
Institusjon
Fast
Heltid

Nettside